Beleid duurzaamheid/ESG
Vanaf 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving volgt uit het klimaatakkoord van Parijs. Door bedrijven uit de financiële sector te stimuleren open te communiceren over de diverse duurzaamheidsaspecten van het gevoerde beleid, verwacht de EU dat de financiële sector kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en kan helpen andere duurzame doelstellingen te ondersteunen.

Financiële instellingen, waaronder beleggingsondernemingen zoals Noordam Vermogensbeheer, dienen vanaf 10 maart aan te geven of zij duurzaamheidsoverwegingen meenemen in hun beleggingsproces.

Vanuit Noordam Vermogensbeheer hebben wij vooralsnog besloten de portefeuilles die aan de cliënten worden aangeboden, niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR, dit omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat en objectieve berekeningsmethodes ontbreken. Wel nemen wij de ESG-criteria van Sustainalytics mee in het beoordelingsproces op fondsniveau. Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en zullen hierop gepaste acties ondernemen.