Beursberichten februari 2024

Technologie trekt de kar in januari.

8
February 2024

De meeste aandelenmarkten hadden een negatieve start maar sloten de maand uiteindelijk hoger. De sector technologie was hierbij leidend, cyclische ondernemingen en mid- en smallcaps bleven duidelijk achter. Met name de moeizame economische ontwikkeling binnen Europa had in dit werelddeel in veel gevallen dalende koersen als gevolg. Technologie is binnen de Noordam portefeuilles een belangrijke sector, wij konden dan ook profiteren van de positieve koersontwikkelingen van bijvoorbeeld ASML en Microsoft.

De wereldwijde economische groei wordt geremd door de verwerkende industrie, waarbij Europa en dan met name Duitsland het nog steeds moeilijk heeft. Anderzijds is er sprake van groei in de dienstensector, hoewel deze lijkt af te zwakken. Het volledige effect van de recente reeks renteverhogingen is waarschijnlijk nog niet volledig voelbaar in de economie, reden dat wij een relatief zwakke economische groei verwachten in 2024. Die economische groei zou positief moeten blijven in de VS door middel van een ‘zachte landing’, een verdere krimp van de activiteit in de eurozone (met veel meer industrie maar minder technologie) op kwartaalbasis sluiten wij echter niet uit. Dit scenario voor zowel de Amerikaanse als de Europese economie houdt in dat de inflatie verder zal dalen richting de ‘comfortzone’ van de centrale banken. Een groeiend percentage ondernemingen zegt dat het moelijker wordt om prijsverhogingen door te berekenen aan consumenten. Dit scenario voor zowel de Amerikaanse als de Europese economie houdt in dat de inflatie verder zal dalen richting de ‘comfortzone’ van de centrale banken.

Met name de Amerikaanse Fed kan het monetaire beleid makkelijker versoepelen om een recessie te voorkomen door de hogere rente. Voor de ECB is het echter een ander verhaal, deze bevindt zich in een uitermate moeilijke situatie en zal ieder signaal van een dalende inflatie aangrijpen om een rentedaling te rechtvaardigen.  

De particuliere consumptie zou de Amerikaanse economie verder moeten blijven ondersteunen in 2024; met een positieve werkgelegenheidsgroei, beperkte loonstijgingen (het tempo neemt reeds af) en een gecontroleerde inflatie lijkt het ideale scenario werkelijkheid te worden. Eind 2023 waren de voorlopende economische indicatoren van de eurozone nog steeds neerwaarts georiënteerd en lijken deze een beperkte recessie aan te geven. Maar, evenals in de VS is er nog altijd reële inkomensgroei hetgeen ook hier de toekomstige activiteit zou moeten ondersteunen.

Een combinatie van positieve economische groei, bescheiden winstgroei en dalende rentetarieven is al met al een ideale situatie voor rust op de aandelenmarkten. Hoewel met name Amerikaanse aandelen niet als laag gewaardeerd kunnen worden omschreven, heeft dit ook een reden. Op die markt staan immers de bedrijven genoteerd die baanbrekend zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Het is logisch dat de aandelen van deze technologieleiders relatief duurder zijn.

In tegenstelling tot hun Amerikaanse tegenhangers zijn Europese aandelen relatief goedkoop, zowel ten opzichte van hun historische waardering als in vergelijking met de Amerikaanse aandelenmarkt. Een tegenvallende winstontwikkeling op dit continent lijkt hiermee te zijn ingeprijsd, hoewel wij nog enig neerwaarts risico zien en terughoudend zijn met aankopen. Wij betwijfelen of de bedrijfswinsten zullen blijven groeien nu de economie al meer dan een jaar stagneert en de productie krimpt. Bovendien is de monetaire verkrapping van de afgelopen 2 jaar abrupt geweest en zal deze de economie waarschijnlijk blijven afremmen. Op termijn biedt dit echter mooie kansen om kwaliteitsaandelen (bij) te kopen.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan