De Nieuwe Pensioenwet

5
June 2023

Op 30 mei is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet is tot stand gekomen na meer dan tien jaar onderhandelen tussen werkgevers, werknemers en de overheid. De nieuwe wet vervangt het oude pensioenstelsel dat ruim vijftig jaar van kracht is geweest.

Pensioen in Nederland

In Nederland bestaat uw pensioen uit drie onderdelen:

1. De AOW

De AOW is een minimale inkomensvoorziening die iedereen in Nederland vanaf de AOW-leeftijd ontvangt.

2. Het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd

De meeste mensen die in loondienst zijn bouwen via hun werkgever pensioen op. Dat is echter lang niet altijd een optimaal pensioen. Daarnaast is het zo dat bijna een miljoen werknemers helemaal geen pensioen via hun werkgever opbouwen. Zelfstandigen hebben geen werkgever en bouwen dus ook geen pensioen op via een werkgever.

3. Een pensioenaanvulling die u zelf kunt opbouwen

Deze pensioenaanvullingen worden meestal ‘lijfrente’ of ‘banksparen’ genoemd. Bedragen die u inlegt kunt u van de belasting aftrekken. Uw uitkering is tezijnertijd weliswaar belast, maar meestal tegen een veel lager belastingtarief.

Wat verandert er met de nieuwe wet?

De meeste wijzigingen in de nieuwe wet hebben te maken met het pensioen dat via werkgevers wordt opgebouwd.

Zo is er in het nieuwe stelsel geen sprake meer van een gegarandeerde uitkering. Elke werknemer bouwt een eigen pensioenpot op, waarmee op de pensioendatum een uitkering kan worden aangekocht. Ook die uitkering is meestal niet meer gegarandeerd, maar afhankelijk van beleggingsresultaten van de verzekeraar of het pensioenfonds.

Daarnaast is het zo dat jongeren niet langer ‘meebetalen’ aan de pensioenen van oudere werknemers. Het voert wat te ver om het hele stelsel pensioentechnisch uit te leggen, maar het komt er op neer dat in het oude stelsel bij een premieregeling (zonder gegarandeerd pensioen) er voor jongere werknemers een lagere pensioenpremie werd betaald dan voor oudere werknemers. Bij een gegarandeerd pensioen werd voor alle werknemers dezelfde premie betaald, maar omdat de premies voor jongere werknemers veel langer kunnen renderen dan voor werknemers die korter voor hun pensioendatum zitten kwam dat eigenlijk op hetzelfde neer.

In het nieuwe stelsel wordt voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd, een zelfde percentage van de pensioengrondslag als premie ingelegd. Voor een bepaalde leeftijdsgroep (ruwweg mensen tussen de 40 en 55 jaar) betekent dat (simpel uitgelegd) dat zij in het verleden wel hebben meebetaald aan de pensioenen van oudere werknemers, maar dat nu zij zelf ouder worden de jongere medewerkers niet mee gaan betalen aan hun pensioen.

Wat verandert er voor de pensioenaanvulling die u zelf kunt opbouwen?

Het bedrag dat u jaarlijks kunt inleggen en van de belasting kunt aftrekken is gemaximeerd tot een bepaald bedrag, ook wel ‘jaarruimte’ genoemd. De hoogte van dit maximum is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Onder de nieuwe Pensioenwet kunt u een veel hoger bedrag inleggen dan onder de oude wet. Deze wijziging geldt al voor het hele jaar 2023! Het betekent onder andere dat zelfstandigen onder de nieuwe wet net zoveel pensioen op mogen bouwen als werknemers.

Voor mensen die meer willen storten dan de jaarruimte is er nog de zogenaamde ‘inhaal- of reserveringsruimte.’ Ook deze ruimte wordt in het nieuwe stelstel vergroot.

Een andere belangrijke wijziging is dat het met ingang van 1 januari 2024 mogelijk zal zijn om op de ingangsdatum van uw pensioen eenmalig tien procent van de waarde van uw pensioenaanspraak ineens uit te laten keren. Deze wijziging geldt overigens ook voor het pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd. Of het verstandig en wenselijk is om een bedrag ineens te laten uitkeren hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

Uw pensioen

De nieuwe Pensioenwet zal voor veel mensen aanleiding zijn om eens na te denken hoe het geregeld is met hun eigen pensioensituatie. Veel mensen hebben de indruk dat alles wel goed geregeld zal zijn of dat er nog tijd genoeg is om pensioen op te bouwen, maar vaak valt dat tegen. Op de website mijnpensioenoverzicht kunt u een eerste indruk krijgen welk pensioen u straks kunt verwachten.

Wat kan Noordam Vermogensbeheer voor u doen?

Wanneer u zelf voor een aanvulling op u pensioen wilt zorgen, dan kunnen wij u daarbij helpen. Noordam Vermogensbeheer biedt beleggingsrekeningen waarmee u een dergelijke voorziening kunt opbouwen. Bedragen die u inlegt kunt u van de belasting aftrekken. Het opgebouwde kapitaal gebruikt u voor een aanvulling op uw pensioen.

Heeft u al een lijfrentepolis of een bankspaarrekening? Dan kunt u de waarde van deze polis of rekening  ‘fiscaal geruisloos’ laten overdragen naar een lijfrenterekening bij Noordam Vermogensbeheer. Dat kan heel interessant zijn omdat de rente op bankspaarrekening erg laag is en veel polissen door hoge kosten en tegenvallende beleggingsresultaten weinig rendement opleveren. Juist omdat het geld voor uw pensioen jarenlang ‘geparkeerd’ staat levert een hoger rendement een aanmerkelijk hoger pensioen op.

Wij beoordelen uw bestaande polis of rekening graag gratis en vrijblijvend voor u. Wanneer u besluit om over te stappen, dan regelen wij de overstap voor u.

Wel zo prettig !

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan