Beursberichten februari 2023

Beursberichten Februari 2023

17
February 2023

Verrassend sterk herstel na teleurstellende decembermaand.

De financiële markten zijn het nieuwe jaar voortvarend van start gegaan. Een dalende inflatie en tekenen van herstel van de Europese en Chinese economieën waren de belangrijkste redenen voor het positieve sentiment. Fundamentele factoren spelen hierbij ook een rol, zoals de sterk verminderde recessievrees, het opheffen van de lockdowns in China, de daling van de gasprijzen en (zoals we in de vorige nieuwsbrief reeds aanhaalden) een daling van de inflatie. Heel veel goed nieuws dus.

De inflatie daalde in december zowel in Europa als in de Verenigde Staten, wat zou betekenen dat de centrale banken na de reeks van renteverhogingen een terugtrekkende beweging gaan maken. De Amerikaanse tweejaarsrente noteert zelfs lager dan de beleidsrente van de FED, de markt verwacht dus dat die beleidsrente niet veel verder meer zal worden verhoogd. Ook de tienjaarsrente is al fors gedaald, ondanks de waarschuwende woorden van zowel Powel (de FED) als Lagarde (de ECB). De markt legt de uitspraken naast zich neer. Een opmerkelijke situatie, want ‘never fight the FED’ was altijd een beurswijsheid die serieus moest worden genomen. Bovengenoemde factoren wijzen erop dat de algemene verwachting is dat de inflatie verder zal afnemen. Daarnaast zijn lagere rentes niet alleen gunstig voor obligaties maar ook voor aandelen. De stijgende rente in 2022 was één van de oorzaken van de daling van de aandelenmarkten; momenteel is het beeld omgekeerd.

Voor een verder herstel van de aandelenmarkten zijn lagere rentes ook gunstig, met als voorwaarde dat de winstgroeiverwachtingen wel op peil moeten blijven. Vanwege de zwakkere economische cijfers, met name in de VS, bestaat hierover onzekerheid. Veel analisten hebben de afgelopen maanden hun winstgroeiverwachtingen voor Amerikaanse en Europese bedrijven voor 2023 iets verlaagd, hoewel gemiddeld nog wel wordt uitgegaan van een lichte groei.

Tot slot hebben veel bedrijven afgelopen jaar hun prijzen al aanzienlijk verhoogd, om de hogere kosten te compenseren. Door de hogere prijzen zijn consumenten wel terughoudender geworden: supermarkten en ondernemingen zoals Nestlé en Unilever zien verkoopvolumes afnemen. Hetzelfde geldt voor de winstmarges, deze dalen door hogere (loon)kosten. In nominale termen (dus inclusief de inflatie) verwachten we in 2023 gemiddeld nauwelijks winstgroei, maar ook geen winstrecessie (lees winstdaling). Uitgaande van een lichte recessie rekenen we dan in 2024 weer op een beperkte winstgroei.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan