Noordam team overleg

Beursberichten December 2022

15
December 2022

Is gematigd optimisme al op zijn plaats?

De inflatieverwachtingen en de vrees voor een verdere economische vertraging blijven hét aandachtspunt voor de financiële markten. De kans is reëel dat de inflatie daalt vanaf het huidige niveau maar toch relatief hoog blijft doordat de wereldorde enigszins is verstoord. De FED verhoogde begin november wederom de rente met een verwachte 75 basispunten tot het hoogste niveau sinds 2008. Wij verwachtten dat er nog vervolgstappen zullen volgen, echter wel in kleinere stappen. Dit werd gisteravond bevestigd met nog eens 50 basispunten, waarbij men opmerkte dat de inflatierisico’s opwaarts gericht blijven. De FED heeft als doel de inflatie te beteugelen, dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de economische ontwikkeling wordt daarbij voor lief genomen.

Evenals in oktober waren de financiële markten in november positief gestemd, ondanks de grote onrust in de cryptocurrencies. Voornaamste redenen waren de licht meevallende inflatiecijfers in de VS, waardoor de angst van aanhoudende renteverhogingen als sneeuw voor de zon verdween. Bovendien waren de kwartaalcijfers van veel bedrijven boven verwachting. Daarnaast is met name de Amerikaanse rente de laatste weken aanzienlijk gedaald, na een high van 4,25% staat de 10-jaars rente nu op 3,50%. In Nederland zakte de 10-jaars rente van 2,75% naar 2,25%. De rentemarkt lijkt dus enigszins tot rust te komen en dit geeft de aandelenmarkten weer enige steun.                    

Voor de komende tijd zijn wij gematigd optimistisch. Wij gaan uit van een scenario van afvlakkende, maar nog steeds relatief hoge inflatie en een beperkte economische groei. Obligaties geven momenteel een rendement dat beter aansluit bij de verwachte inflatie en de moeizamere financiering van de Amerikaanse staatsschuld: de rente op obligaties lijkt te stabiliseren, hetgeen positief is voor de waardering van aandelen.

Er is ook ruimte voor goed nieuws. Er zijn aanwijzingen dat de oorlog in Oekraïne op termijn tot het verleden gaat behoren. Het wordt daarnaast steeds waarschijnlijker dat China zijn nultolerantiebeleid met betrekking tot corona, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de sterke terugval van de groei, zal versoepelen (de protesten lijken te werken). Beide gebeurtenissen kunnen de energieprijzen verder doen dalen en de logistieke problemen oplossen. Dit zal een remmende werking hebben op de economische vertraging in de VS en Europa.

Dat de verwachtingen ten aanzien van de monetaire verkrapping zijn gewijzigd, kan de markten de komende maanden wellicht wat doen opveren. Groeiaandelen die vanwege hun hoge waardering hieronder het meest hebben geleden, zullen dan naar verwachting het sterkst herstellen.

Het ‘teruggekeerde’ optimisme mag echter niet worden opgevat als de voorbode van een weer duurzaam lage inflatie. De kans is namelijk reëel dat de hiervoor beschreven nieuwe wereldorde, die veel inefficiënties kent, voor structurele inflatie zal zorgen.

Het team van Noordam wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan