Beursberichten April 2023

12
April 2023

Ondanks alle onrust, toch sterk eerste kwartaal.

In de loop van de maand kwam er een (tijdelijk) einde aan de opwaartse beweging van de aandelenmarkten. Het omvallen van enkele wat kleinere Amerikaanse banken en de reddingsoperatie bij Credit Suisse bezorgden de financiële markten een koude douche. De bankenmalaise gaf de beursindices een stevige tik, al noteren de meeste beurzen nog altijd aanzienlijk hoger dan eind vorig jaar. Doortastend optreden van de autoriteiten voorkwam besmetting van het gehele financiële stelsel, waardoor de onrust op de financiële markten beperkt bleef.

De problemen bij Credit Suisse spelen al enkele jaren, de Amerikaanse banken waren meer dan gemiddeld blootgesteld aan de renteontwikkeling en hadden veel exposure richting startups. Het lijkt erop dat dit geen grote gevolgen zal hebben, al kunnen vanuit het financiële systeem geen onaangename verrassingen worden uitgesloten.

Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank in de vergadering van maart het belangrijkste rentetarief met 0,5% verhoogd, waardoor de depositorente op 3% is gekomen. Het toekomstige pad van de ECB-beleidstarieven is hoogst onzeker en zal afhangen van de ontwikkelingen in de banksector en de inflatie. De ECB zal haar monetaire beleid dus afstemmen op de economische gegevens en inflatiecijfers. Wij verwachten dat de huidige monetaire verkrappingscyclus zijn einde nadert.

Hoewel de kerninflatie hardnekkig blijft, lijken de markten momenteel te anticiperen op lagere niveaus, wat ook een lagere rente zou betekenen. Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone is de inflatie aan een neerwaartse fase begonnen. Hieraan liggen verschillende factoren ten grondslag. Ten eerste dalen de energieprijzen sinds het afgelopen najaar. Ten tweede vertraagt de prijsinflatie van intermediaire goederen in de industrie door verbeteringen in de wereldwijde toeleveringsketens. Tot slot zou ook de verwachte afkoeling van de bedrijvigheid moeten bijdragen tot een vertraging van de prijsstijgingen. Verwacht wordt dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank hun renteverhogingen in de komende maanden zullen beëindigen. Echter, het mandaat van de centrale banken is prijsstabiliteit, na het recente daadkrachtige signaal dient afgewacht te worden of dit ook de juiste inschatting zal zijn.

Zoals altijd in de geschiedenis zullen omstandigheden normaliseren en zijn de vooruitzichten voor de wat langere termijn minder negatief, ook al is er nog sprake van geopolitieke spanningen. Markten wennen aan bepaalde omstandigheden en de aandelenbeurzen zijn gedaald tot inmiddels redelijke waarderingen. De verstoringen in de aanvoerketens lijken grotendeels te zijn opgelost en de energieprijzen zijn rond het langjarig gemiddelde gekomen.

Tot slot laten veel ondernemingen nog steeds een fraaie winstontwikkeling zien. Na de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar, zagen we in Europa zelfs lichte opwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen voor 2023 in de meeste sectoren. Aandelenmarkten anticipeerden hierop, het sentiment is nog steeds positief en breed gedragen.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan