Beursberichten februari 2024

AI en de aandelenmarkt

8
March 2024

Wereldwijde aandelen eindigden deze maand met een stijging van ruim 2%, waarbij wederom technologie met chips en artificiële intelligentie (AI) nog steeds de boventoon voert. Reden voor ons om dit keer eens wat uitvoeriger op dit thema in te gaan.

De grote vraag is of deze technologie een grote productiviteitswinst zal opleveren. De interesse voor aandelen gelinkt aan AI stuwde de Amerikaanse aandelenmarkten in februari naar nieuwe recordhoogtes, ondanks de licht stijgende rentes op langlopende obligaties.

Artificiële intelligentie is momenteel aan een opmars bezig. Twee vragen zijn hierbij van groot belang:

• Wat is de invloed hiervan op de economie en de financiële markten?

• Welke vooruitgang heeft artificiële intelligentie geboekt?

Voordelen

De meest recente ‘generatieve AI’-technologieën hebben drie grote voordelen. Ten eerste zijn ze algemeen inzetbaar. Ten tweede zijn deze in staat om net als mensen tot nieuwe inzichten te komen, wat veel verder gaat dan alleen bestaande informatie beschrijven. Tot slot zijn de interfaces gebruiksvriendelijk en kan AI nu efficiënt omgaan met taal, afbeeldingen, geluid en video’s.

Niet alleen de technologie zelf is sterk ontwikkeld, ook de enorme toename van de beschikbare rekenkracht heeft ervoor gezorgd dat AI een grote sprong voorwaarts kon maken. AI kan veel complexe taken uitvoeren en is veel nauwkeuriger.

Productiviteitswinst

AI kan een grote productiviteitswinst tot gevolg hebben. Als de productiviteit toeneemt, dan kunnen bedrijven meer goederen en diensten produceren in dezelfde tijd of met minder medewerkers. Een hogere productiviteit is ook nodig. Demografische curven laten zien dat de beroepsbevolking in de meeste ontwikkelde landen (eurozone, Japan en China) afneemt. Naar verwachting zal deze daling het komende decennium versnellen, wat op de lange termijn stagnatie betekent.

Iedere technologische vooruitgang zorgt voor een toename van de arbeidsproductiviteit. De impact die de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën eind jaren negentig hebben gehad, was veel groter dan gedurende belangrijke ontwikkelingen in voorgaande periodes. Tussen 1995 en 2005 droegen deze jaarlijks voor 1,5% bij aan de productiviteit in de Verenigde Staten. AI zou voor een vergelijkbare productiviteitswinst kunnen zorgen.  

Arbeidsmarktontwikkelingen

AI-technologie heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt; er zullen banen verdwijnen maar er worden ook nieuwe gecreëerd. Het zal negatieve gevolgen hebben voor administratieve functies en ondersteunende beroepen. Ook werk van juristen, architecten en ingenieurs zal gedeeltelijk worden overgenomen door AI. Voor sectoren als de bouw, transport en de zorg zullen de gevolgen echter beperkt zijn.

ASML

AI is al sinds begin vorig jaar een thema op de financiële markten. Een mooi voorbeeld van een Nederlandse onderneming in de Noordam portefeuilles die er al direct van profiteert is ASML. Dit bedrijf ontwerpt en maakt lithografiemachines voor de halfgeleiderindustrie en is Europa's grootste technologiebedrijf in termen van marktkapitalisatie. ASML beschikt over machines die essentieel zijn om halfgeleiders te produceren en heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar voor meer dan negen miljard euro aan orders ontvangen. Dit is bijna drie keer zoveel dan in het voorgaande kwartaal en meteen ook een kwartaalrecord.

AI stadium

We bevinden ons momenteel in een stadium waarin de vraag naar AI-gerelateerde producten toeneemt. Ook de grote Amerikaanse technologiebedrijven in de Noordam portefeuilles, zoals Amazon, Adobe, Microsoft en Apple, profiteren van de opkomst van AI. Wat de software betreft zijn gebruikers op de Copilot-tool van Microsoft enthousiast: 70% van de Copilot-gebruikers zegt dat hun productiviteit is toegenomen en eveneens bijna 70% zegt dat ook de kwaliteit van hun werk beter is.

Hoewel aandelenkoersen al een voorschot hebben genomen, verwachten wij dat AI voorlopig een thema zal blijven.

Technologie was al één van onze belangrijkste sectoren en zal dit voorlopig ook blijven.

De economische groei zal naar verwachting de komende kwartalen positief blijven, terwijl de inflatie verder zal dalen en de druk op arbeidsmarkt nog meer zal afnemen. Daardoor neemt de kans toe dat de centrale banken de rente nog voor de zomer zullen verlagen. Dat scenario is positief voor de aandelenmarkten.‍

Benieuwd naar de aan- en verkopen binnen onze portefeuilles?Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan