OUR BLOG

30 aug 2022
Verschillen duurzaam beleggen, ESG-beleggen en impact investing

Verschillen duurzaam beleggen, ESG-beleggen en impact investing

Verschillen duurzaam beleggen, ESG-beleggen en impact investing

In de financiële wereld wordt de term ‘duurzaam beleggen’ veelal gebruikt voorinvesteringen in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.Het wordt daarom ook wel eens maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd. Noordam ziet een verschil in opvatting tussen de financiële wereld en beleggers. Veel beleggers hebben echter ook steeds meer oog voor de mens, maatschappij en milieu. Zij kiezen er bijvoorbeeld bewust voor om niet in sigarettenfabrikanten of oliebedrijven te beleggen en investeren dus in bedrijven die direct bijdragen aan een beter milieu. 

De term maatschappelijk verantwoord beleggen komt al een stapje dichterbij de internationaal gebruikelijke term ESG. Bij ESG-beleggen ligt de focus op duurzaamheid op basis van drie criteria; Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Bij duurzame beleggingen denkt iedereen namelijk al snel aan alles wat bijdraagt aan een schoner milieu en een beter klimaat. Het gaat echter veel verder dan dat, want ook het welzijn van mensen, de maatschappij en arbeidsomstandigheden staan centraal.

Zo gaat het bij milieu om onderwerpen als klimaatverandering, afvalverwerking en watergebruik. Bij maatschappij gaat het onder andere om arbeidsomstandigheden, privacy en zorg. En bij bestuur gaat het onder meer over diversiteit in het bestuur, het beloningsbeleid, bescherming, toezicht en transparantie.  

Impact investing komt neer op het volgende: impact investing maakt deel uit van een groeiende trend van maatschappelijk verantwoord beleggen met als doel de negatieve gevolgen van traditionele bedrijfsactiviteiten te verminderen. Dus een impact maken door bedrijven en industrieën te ondersteunen bij goede doelen. Hierdoor kan impact investing sociale of ecologische voordelen opleveren en tegelijkertijd winst opleveren. In het volgende artikel komt u als belegger te weten welke aandelen hoog scoren op duurzaamheid.

Wil je een persoonlijk gesprek met een gratis portefeuille analyse? Maak dan nu een afspraak en vertel ons jouw verhaal!

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel