Terugblik op beleggingsjaar 2023

Terugblik op beleggingsjaar 2023

8
January 2024

De aandelenmarkten liepen in navolging van een sterke novembermaand verder op. Niet alleen de Amerikaanse maar ook de Europese lange termijn rentes vielen fors terug. Bedrijfsnieuws was er zoals gebruikelijk in december nauwelijks en de geopolitieke spanningen verdwenen naar de achtergrond. Ondanks aangekondigde productieverlagingen daalde de olieprijs verder en dit verlaagde de inflatoire druk.

Positieve eerste helft

Het jaar 2023 is een bewogen beursjaar gebleken, maar werd uiteindelijk met flinke plussen afgesloten. De verliezen uit 2022 werden grotendeels ingelopen. In 2022 was de rente door de hoge inflatie sterk opgelopen en hierdoor kwamen alle beleggingscategorieën in zwaar weer terecht. De markt hield rekening met een wereldwijde langdurige recessie maar deze bleef uiteindelijk uit; er was slechts heel kort sprake van negatieve economische groei. De bedrijfswinsten bleven op peil, of sterker nog, namen door de hoge inflatie toe. Ook de angst voor een bankencrisis bleek te groot. Er was eerder sprake van een geïsoleerd probleem bij enkele Amerikaanse regionale banken die door de sterk gestegen rente in de problemen kwamen. Met het verdwijnen van deze problemen werd met name het eerste halfjaar uitstekend voor aandelen.

Rente en inflatie

Na de zomer bleek de inflatie toch hardnekkig. Dit resulteerde in daadkrachtige taal van de centrale banken en leidde tot een snelle en forse stijging van de rente. Hierdoor verdwenen de winsten uit het eerste halfjaar in het derde kwartaal als sneeuw voor de zon. Uiteindelijk werd de daling van de inflatie toch beter zichtbaar eind derde kwartaal en daalde de rente ongekend snel in de maanden november en december. De toon bij de centrale banken werd steeds milder en geleidelijk werd duidelijk dat we in 2024 rekening mogen houden met de eerste renteverlagingen. Hierdoor stegen in de laatste maanden ook de beleggingscategorieën obligaties en beursgenoteerd vastgoed sterk.

Met name in december werd ingezet op een scenario waarin het economisch plaatje niet verslechtert maar ook geen oververhitting vertoont. Dit zou een ‘marktvriendelijk’ monetair beleid mogelijk moet maken. De renteverhogingen lijken achter ons te liggen en de belangrijkste drie centrale banken in de wereld (de FED, de ECB en de Bank of England) beginnen naar verwachting in de eerste helft van 2024 met renteverlagingen. Er zijn echter nog altijd opwaartse risico's voor de lange rente, niet alleen geopolitieke risico's als een verstoring van de wereldhandel maar ook grotere trends zoals de herindustrialisering, grote investeringsplannen van overheden en hogere klimaatuitgaven zijn inflatoir van aard. Een tegengewicht is de herinvoering van het groei- en stabiliteitspact in Europa, hetgeen tot meer begrotingsdiscipline zou moeten leiden en dus deflatoir zou werken.    

Artificial intelligence

De meest opmerkelijke ontwikkeling in 2023 was de doorbraak van artificial intelligence. Dit bleek een mogelijke nieuwe gamechanger voor technologie-aandelen. Met name de technologiesector presteerde in 2023 sterk. Sectoren die het juist minder deden waren cyclisch van aard. Ook de voedings- en farmaciesector hebben een sterke underperformance laten zien en zijn in onze ogen daardoor misschien wel het meest kansrijk voor 2024. De doorbraak van medicatie tegen diabetes en obesitas zorgden in onze ogen voor een overdreven angst voor een teruglopende voedingsconsumptie. Verder bleven China en Europa dit jaar achter bij de VS. Tot slot deden largecaps het beduidend beter dan mid- en smallcaps.  

Vooruitblik op 2024

Wij gaan ervan uit dat de beleidsrentes in zowel de VS als in Europa hun piek hebben bereikt. Dit zou rust op de aandelenmarkten betekenen, waarbij met name duurzame dividendbetalers in de sector consumentengoederen bovengemiddeld kunnen performen. Aandelen als AholdDelhaize, Nestlé, Unilever en ABInbev, welke in 2023 duidelijk zijn achtergebleven, zijn momenteel aantrekkelijk gewaardeerd.  

2024 kende een zwakke start, waarbij voornamelijk de technologiesector inleverde. De outperformers waren juist te vinden bij de eerdergenoemde namen uit de sector consumentengoederen. De arbeidsmarkt zal naar verwachting sterk blijven waarbij de loongroei hoger zal zijn dan de inflatie, waardoor de consument de groei zal ondersteunen.  

Rest nog onze mening over de huidige waarderingen. Technologie is relatief duur maar zal naar verwachting toch goed presteren in een stabiele rente-omgeving. In de VS is deze sector het grootst. Toch voorzien wij voor de korte termijn meer opwaarts potentieel voor de Europese beurzen. In Europa vind je meer bedrijven uit cyclische sectoren, deze noteren nu met een historisch hoge korting. De productiesector heeft het wereldwijd moeilijk gehad, met name door veel voorraadafbouw in diverse eindmarkten. Dit lijkt echter langzaam te verdwijnen waardoor hier mooie kansen ontstaan. Het dividendrendement ligt in Europa flink hoger dan in de VS en dit laatste kan de Europese markten ondersteunen in deze rente-omgeving. Wij voelen ons comfortabel met een mix zoals de exposure in onze huidige portefeuille-samenstelling met een fundamentele benadering.    

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan