Beursberichten juli 2023

10
July 2023

Een twijfelend begin, met een positieve afsluiting.

De stijgende lijn op de aandelenmarkten welke in januari werd ingezet, kreeg in juni een vervolg. De eerste weken was er nog twijfel te bespeuren, maar optimisme over de rente-ontwikkeling had tot gevolg dat de beurzen de maand positief afsloten. Dit ondanks het verder aantrekken van de monetaire teugels door de centrale banken en een tegenvallend economisch herstel in China. Men lijkt erop te rekenen dat de rente zijn piek binnen afzienbare tijd heeft bereikt.

De vertraagde economische groei zorgde in eerste instantie voor recessievrees, maar doordat deze niet leek uit te monden in een krimp verbeterde het sentiment. De dalende inflatie was op haar beurt nog een reden voor het optimisme. Bovendien ging men ervan uit dat er in China fiscale steunmaatregelen in het verschiet lagen. Hoewel er op fondsniveau nog altijd uiteenlopende koersontwikkelingen plaatsvonden, leek de opgaande beweging zich niet alleen te concentreren op de Amerikaanse technologie-aandelen of artificial intelligence. Nog altijd waren deze leidend, maar ook koersen van bedrijven uit cyclische en ‘value’ sectoren liepen op.

De 10-jaars obligatierentes in zowel Europa als in de VS stegen licht hoewel ze nog steeds binnen de bandbreedte fluctueerden waarin deze zich al enkele maanden begaven. De euro steeg ten opzichte van de dollar vanwege het feit dat de ECB momenteel als de meest restrictieve centrale bank wordt gezien.

De dalende energieprijzen en een lichte stijging van de voedselprijzen zorgden voor een verder dalende trend van het algemene inflatiecijfer in de VS. Daarentegen liep de gehoopte daling van de kerninflatie minder vlot. De sterke arbeidsmarkt en het akkoord over het schuldenplafond waren de meer voor de hand liggende redenen voor het betere sentiment in juni.

Terwijl de economische groei in de VS nog geen tekenen van afzwakking toonde, is in de eurozone het cijfer voor de bbp groei neerwaarts bijgesteld naar min 0,1%. Dit betekent dat er sprake is van een ‘technische recessie’; weliswaar beperkt, maar toch. Deze bijstelling was met name toe te schijven aan de tegenvallende ontwikkelingen in Duitsland.

In China valt het economisch herstel tegen; de cijfers op jaarbasis lieten echter nog steeds een aanzienlijke groei zien. Dit heeft vooral te maken met de zwakke vergelijkingsbasis met een jaar geleden toen talrijke steden nog in lock-down waren.

Helaas is de maand juli minder voortvarend van start gegaan. Over enkele weken start het cijferseizoen, samen met de nog aan te kondigen vooruitzichten zal dit vervolgens de richting van de financiële markten voor een groot deel bepalen. Wij opereren momenteel voorzichtig en gaan ervan uit dat er binnenkort weer koopkansen ontstaan. Ook de rente-omgeving zal de aandelenmarkten nog in zijn greep houden, hoewel wij geen verdere stijging (voor met name de lange rente) verwachten. Geopolitieke ontwikkelingen zullen ons inziens blijvend een stempel drukken waarbij de impact niet te voorspellen is.

Deel dit artikel
Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

Meer nieuws

Je dromen en doelen realiseren.
Het begint met een afspraak.

Wat wil je graag bereiken? Je bent van harte welkom op ons kantoor voor een kop koffie, een goed gesprek en een antwoord op al je vragen.

Gratis financieel plan

Krijg zicht op je huidige financiële situatie en ontdek hoe je jouw dromen en doelen kunt bereiken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

De markt is continu in beweging. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en we praten je elke maand bij.

Meld je aan