OUR BLOG

15 feb 2018

Oplopende rentes een reden voor angst?

De meest gehoorde reden voor de onrust van de afgelopen week is de oplopende rente. Wat betekent een oplopende rente voor de portefeuille. Voor uw positie in vastrentende waarden (lees: obligatie gedeelte) kan een oplopende rente dodelijk zijn. Zeker voor portefeuilles met een hoge duration. Dit is het gewogen gemiddelde van de looptijden van de vastrentende waarden. De duration is eenvoudig te verlagen door looptijden te verkorten en te werken met variabele coupons. Daarnaast kunnen derivaten gebruikt worden om de duration naar beneden te brengen.

De onrust van de afgelopen week veroorzaakte echter juist turbulentie op de aandelenmarkten, het offensieve gedeelte van de portefeuille. In principe is een oplopende rente ongunstig voor de aandelenmarkt, omdat het alternatief voor beleggen, namelijk sparen, gunstiger wordt. Het is wel van belang om dit alles in perspectief te zien.

Het gemiddelde rentepercentage voor de lange termijn van 10-jaars Amerikaanse staatleningen ligt op 6%. Momenteel doet de 10 jaars rente in de VS 2,85% en in Nederland ligt deze rente op 0,75%. Er is dus nog wel wat ruimte voor een (langzaam) oplopende rente. Rentes worden in de regel verhoogd in tijden van economische voorspoed om de inflatie te beteugelen. Wat dat betreft kan een oplopende rente dus ook in het voordeel (economische voorspoed) van aandelen worden uitgelegd.

Mooi is het antwoord van Warren Buffett op de vraag of hij bang is voor de (beperkt) stijgende rente: “ de sterk gestegen aandelenkoersen zijn, gegeven de huidige rentestand, nog lang geen zeepbel. De voorkeur voor aandelen in de afgelopen jaren heeft dan ook te maken met een gebrek aan alternatieven. Een obligatie met een coupon van 2% is eigenlijk te koop voor vijftig keer de winst. En die winst zal nimmer toenemen. Daarnaast geeft de overheid aan, die 2 procent weg te willen nemen door de waarde van het geld te verminderen”.

Aandelen blijven voorlopig de aantrekkelijkste belegginscategorie. Er is namelijk nog steeds geen alternatief.

wesley