OUR BLOG

23 nov 2018

Oktober 2018

In de maand oktober is de volatiliteit weer flink toegenomen en lieten de beurzen wereldwijd een flinke veer. Een korte opsomming van de resultaten van diverse aandelenindices leveren een somber beeld op:
AEX: -5,6%
DAX: -6.5%
S&P 500: -7,3%
Nasdaq100: -8,65%

De S&P500 steeg of daalde met meer dan 1% op tien verschillende dagen. In heel 2017 waren er maar acht van dat soort dagen. Eén specifieke aanleiding voor de extreme volatiliteit was niet aanwezig. Het leek meer op een reactie veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden: handelsspanningen tussen Amerika en China, Brexit, nieuwe sancties tegen Iran, oplopende rente en de Amerikaanse congres verkiezingen. Het lijkt erop dat beleggers in de ‘risk-off’ modus zitten. Risicovollere beleggingen worden verkocht en er worden defensievere beleggingen voor terug gekocht.

Ondanks een sterk Q3 cijferseizoen is er angst voor afkoeling van de wereldeconomie. Bedrijven presenteerden veelal ijzersterke cijfers, maar gaven over het algemene wel aan dat een escalerende handelsoorlog een remmende werking kan hebben op de economie en het investeringsklimaat.

Dat hier zorgen over zijn is wellicht terecht, maar de scherpe uitslagen op de beurs lijken weer erg overdreven. Met name cyclische bedrijven en bedrijven die in de groeifase zitten, zoals technologieaandelen, worden hard afgestraft.

Het is voor ons zaak om de schade zoveel mogelijk te beperken. Na een stroeve start in het 1e kwartaal zijn de verliezen in de portefeuilles de afgelopen weken opgelopen. Wij zullen er alles aan doen om de verliezen zoveel mogelijk proberen in te lopen. De huidige markt biedt veel koopkansen en in sommige gevallen is het dan beter om een bedrijf wat al langer stroef draait te ruilen naar een winnaar, zodat je de verliezen bij een herstel sneller goedmaakt.
Zijn er lichtpunten aan de horizon die ons enig uitzicht geven op betere resultaten? Allereerst zou de markt een enorme boost kunnen krijgen wanneer de VS en China overeenstemming bereiken of alleen al met elkaar in gesprek gaan. Belangrijk voor de beurs zal zijn, dat de verhoging van de importheffingen van 1 januari aanstaande van 10% naar 25% van tafel gaat. Deze verhoging zou echt problemen opleveren voor het bedrijfsleven.

De angst voor oplopende rente is aan het wegebben, want de recente ontwikkeling op de beurzen zal zorgen voor terughoudendheid bij Centrale banken. De olieprijs is de afgelopen weken flink gedaald, ook dit zou voor veel bedrijven voor lagere kosten moeten zorgen. Verder blijven bedrijven zich ontwikkelen en met name qua technologie zijn er veel efficiencyslagen te verwachten.

Aandelen blijven de beste beleggingscategorie. Sterker nog, door de recente afwaarderingen is het alleen maar aantrekkelijker geworden. Wel moeten we realistisch zijn en scherp blijven op signalen dat de economie verslechterd. We hebben in de maand oktober de nodige mutaties doorgevoerd. De meeste gericht om de risico’s iets te verlagen door cyclische aandelen te verruilen voor defensievere waarden.

Mutaties september
Verkoop Threadneedle European Smaller Companies
Mid- en smallcaps zijn over het algemeen veel volatieler dan largecaps, doordat zij vaak gevoeliger zijn voor een vertraging van de wereldeconomie. Zeker in Europa is het sentiment rondom smallcaps erg slecht. We voelden ons veiliger om hier winst te nemen en de vrijgekomen gelden te herinvesteren in minder cyclische aandelen

Verkoop ASN Milieu en Waterfonds
Wij hebben milieu en water altijd een mooi en kansrijk thema gevonden om in te beleggen. De meeste bedrijven in het fonds hebben een cyclisch karakter, daarom kiezen wij ervoor om de risico’s hierin af te bouwen.

Aankoop Rabo Certificaten
We hebben onze positie in Rabo Certificaten vergroot naar ongeveer 5% van onze depots. Wij vinden de Rabo Certificaten, ondanks haar hogere risico, de aantrekkelijkste vastrentende belegging op dit moment.

Aankoop RELX
Het bedrijf RELX is een typisch voorbeeld van een defensief aandeel. Het vroegere Reed Elsevier is getransformeerd naar een Big Data company met 80% terugkerende omzet. We hebben het aandeel al eens eerder gekocht en winstgenomen, maar op de koersen ronden de €16,50 was het aandeel erg aantrekkelijk geprijsd.

Aankoop Philips
We kochten Philips wellicht iets te vroeg, een week voor de kwartaalcijfers, maar wilden bewust meer exposure naar de medische sector. De cijfers stelden licht teleur, maar dit lijkt incidenteel. De medische activiteiten van Philips zouden door moeten kunnen groeien ondanks enige vertraging van de economie.

Aankoop AMG
AMG is wel cyclisch, maar toch vonden wij het interessant om hier een (relatief klein) belang te nemen gezien de mooie vooruitzichten voor de markten waarin men actief is. Door de hoge afzetprijzen voor lithium, door de toenemende vraag naar batterijen, verdiend men nu en de komende jaren erg veel geld. Het aandeel was in onze ten onrechte mee gedaald met andere
cyclische bedrijven.

Aankoop Kraneshares CSI China Internet ETF
Bodemvissen kan risicovol zijn, maar soms ook erg aantrekkelijk. Chinese internetbedrijven zijn extreem gedaald in de malaise door de handelsspanningen met China. De Chinese internetsector leeft voor meer dan 90% van hun thuismarkt en groeit als kool. Lees hierover mee in onze recente blog “Extreme onderwaardering van Chinese Techfondsen”.

Vooruitblik
Vorige maand spraken we al over de angst voor een mogelijke recessie. Het lijkt ons nog steeds onwaarschijnlijk, maar nu de malaise aanhoudt wordt de dreiging wel groter. Kijken we naar onze bestaande portefeuilles, dan kunnen we concluderen dat we de nodige ingrepen hebben gedaan om ook bij een afkoelende economie een goed rendement te halen. Met Relx, Philips en de Rabo Certificaten hebben we meer inkomen genererende beleggingen aan de portefeuilles toegevoegd.

We hopen dat deze stappen ertoe zullen leiden dat we de schade flink kunnen beperken richting het einde van het jaar. In de obligatiehoek verwachten we sowieso normalere koersniveaus. Nu staan de koersen van obligaties vaak wijd gesteld en is de handel dun, waardoor er soms vreemde koersen genoteerd worden. We hopen dat de stressfactor op de beurs snel verdwijnt en dat de ratio terugkeert.

wesley