OUR BLOG

12 okt 2017

Oktober 2017

In de maand september hebben de aandelenmarkten de weg omhoog weer weten te vinden. In Amerika werden zelfs recordstanden neergezet. De US Dollar is echter nog steeds flink lager dan begin dit jaar, dus per saldo is een belegger in Amerikaanse aandelen weinig opgeschoten. Belangrijkste nieuws in de maand september was de aangekondigde afbouw van de opgebouwde obligatieposities van de Amerikaanse Centrale Bank. Hierdoor lijkt er aan de daling van US Dollar een einde te zijn gekomen.

In ons blog van 21 september jl geven we het belang van bovenstaande aankondiging aan. Wij voorzien een ommekeer op de rentemarkt door de aanpassing van het Amerikaanse beleid. De rente is, met name in de VS, sindsdien opgelopen, al was het nog een beperkte stijging. Ook in Europa lijkt de rente een bodem te hebben gevonden. Wij blijven hierdoor in onze portefeuilles onderwogen in obligaties.

Ondanks de oplopende rente zijn de koersen van achtergestelde (en eeuwigdurende) obligaties juist gestegen. Opvallend genoeg blijkt er steeds meer vertrouwen te zijn in de bankensector, hierdoor gaat de risicovergoeding die beleggers eisen op dit soort leningen omlaag. Zo zijn de 6.5% Rabo Certificaten ook flink in koers gestegen. Check hiervoor dit blog , waarin extra stil wordt gestaan bij onze positie in de Rabo Certificaten.

Aangezien wij eind augustus onze aandelenbelangen hebben verhoogd, hoefden we in de maand september weinig aan te passen in onze portefeuilles. Wel hebben we onze belangen in beursgenoteerd vastgoed vergroot, met name in Eurocommercial Properties. Verder hebben we ons nog kleine belang in de obligatie van Nokia verkocht.

Mutaties september

Eurocommercial Properties
Wij hebben onze posities in beursgenoteerd vastgoed uitgebreid door Eurocommercial Properties op te nemen of bij te kopen in onze portefeuilles.

5.375% Nokia Obligatie in USD
We hadden nog een kleine restpositie in bovenstaande obligatie. Op het grootste gedeelte is enkele maanden geleden reeds een bod gedaan door Nokia. Door deze verkoop verkleinden we onze dollar-exposure licht.

Vooruitblik

Gelijk aan vorige maand zijn we positief over de aandelenmarkt, al denken wij wel dat er qua sectoren een draai kan plaatsvinden, van cyclisch naar meer defensief. Hier hebben we begin oktober reeds enkele aanpassingen voor doorgevoerd. Verder viel op dat de technologiesector, waarin wij overwogen zijn, de afgelopen weken achterbleef maar hier zien we de laatste dagen juist een sterk herstel. Een andere opvallende ontwikkeling is het herstel van de olieprijzen. Analisten verwachten dat het overaanbod van olie in 2018 zal verdwijnen en hierdoor lopen de koersen van aandelen uit deze sector, zoals Royal Dutch weer op.

We zien nog steeds weinig beweging op de beurs bij aandelen als Wereldhave, Unibail Rodamco en Eurocommercial Properties. Toch houden wij vast aan onze verwachting dat deze sector bovengemiddeld zal presteren de komende tijd. De eerste bevestiging hebben we in september gezien bij de cijfers van Eurocommercial Properties, zij waarderen hun vastgoedbezittingen nu 8% hoger dan begin dit jaar. Nu alleen de aandelenkoers nog.

Het rendement op onze portefeuilles loopt de laatste weken weer op, dat is positief. Wel blijven we alert op een terugval van de markt. In de herfst wil het ook op de beurs nog wel eens stormen. De afgelopen dagen hebben we onze belangen in defensieve aandelen vergroot ten koste van cyclische waarden, daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

wesley