OUR BLOG

17 nov 2021

November 2021

De kwartaalcijfers van de meeste ondernemingen werden door de financiële markten beloond, ondanks de hoge inflatie, het tekort aan arbeidskrachten, de vastgoedperikelen in China en de logistieke problemen. Het marktsentiment voor aandelen blijft sterk, na een wat zwakke septembermaand werd in oktober de stijgende lijn weer gestaag opgepakt zonder al te veel schommelingen. Opvallend is wel dat cyclische aandelen in veel gevallen achterblijven, ondanks opwaartse winstbijstellingen. Een goed voorbeeld is BASF, een ‘dividendaandeel’ wat niet kan overtuigen. Verder is opvallend is dat technologie na een correctie weer in de belangstelling staat, de sector wordt veelal als duur omschreven maar de aanhoudende groei rechtvaardigt nog steeds hogere koersen.

De strategie van de centrale banken is momenteel het verminderen van de monetaire steunmaatregelen, als gevolg hiervan is de rente licht opgelopen. De renteontwikkeling zal de financiële markten de komende tijd nog bezig houden, maar wij denken dat de financiële omstandigheden nog steeds gunstig zijn en de rente voorlopig laag zal blijven.

Voor wat betreft de inflatie denken wij de piek van de wereldwijde inflatie te naderen. De VS is dichter bij de piek, terwijl die in Europa waarschijnlijk nog een paar maanden verder weg ligt. In grote lijnen zal de inflatie volgend jaar ten opzichte van 2021 lager zal zijn.

Het economisch herstel neemt iets in vaart af maar zet wel door. De stijging van de energieprijzen is een schok geweest en drukt op de groei, zeker in vergelijking met zes maanden geleden. Echter, het grote aantal nog niet uitgevoerde orders in de verwerkende industrie zal de productie en de economie blijven ondersteunen. Wat China betreft verwachten wij dat het vanaf nu beter zal gaan. Het derde kwartaal lijkt daar het slechtste te zijn geweest in termen van economische groei. De knelpunten aan de aanbodzijde zouden in de loop van de tijd moeten afnemen, al kan een volledige normalisering nog wel een jaar in beslag nemen.

Binnen de portefeuilles hebben er in de afgelopen maand geen noemenswaardige mutaties plaatsgevonden.

Afscheid Frits Noordam
Ten slotte willen wij u verwijzen naar een afscheidsvideo over Frits Noordam, waarin wordt stilgestaan bij de geschiedenis van Noordam Vermogensbeheer.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel