OUR BLOG

13 okt 2020

Noordam verkoopt 6.5% Rabo Certificaten: Meer downside dan upside

Wij hebben vorige week afscheid genomen van onze 6.5% Rabo Certificaten omdat wij de risico’s in de markt weer zien toenemen door de tweede Coronagolf in combinatie met naar verwachting tumultueuze verkiezingen in de Verenigde Staten. Nu zijn de 6.5% Rabo Certificaten jarenlang een hoeksteen geweest in onze portefeuilles. Sterker nog, voor een lange periode was het veruit onze grootste positie. Wij hebben diverse keren de positie uitgebreid en weer verkleind, maar kleiner dan 3% is de positie nooit geweest. De laatste keer (halverwege 2019) hebben wij dicht in de buurt van de all-time high winst genomen op ruim een derde van onze positie (koers 130,5%).

Ondanks het achtergestelde karakter vonden wij het rendement ten opzichte van het risico meer dan voldoende om deze groot in portefeuille aan te houden. Begin dit jaar heeft de Rabobank ons echter negatief verrast door, in onze ogen, ten onrechte haar periodieke uitkeringen te stoppen. Hierdoor daalde koers logischerwijs flink. Op het dieptepunt hebben de 6.5% Rabo Certificaten zelfs onder de 90% gehandeld.

Het betrouwbare imago van de Rabobank heeft hierdoor een deukje opgelopen, waardoor wij anders tegen de 6.5% Rabo certificaten zijn gaan aankijken. Ondanks onze verwachting dat de Rabobank haar reputatie zal willen herstellen en de niet betaalde rente wellicht alsnog zal betalen nemen wij toch het zekere voor het onzekere. Op een koers van bijna 120% denken wij dat er weinig ruimte meer is voor een verdere koersstijging.

Zeker nu de tweede Coronagolf voor meer economische onzekerheid zorgt bestaat er een kans dat de Rabobank haar beslissing om de betalingen weer voort te zetten zal uitstellen. Gebeurt dit dan kan de koers weer een flinke tik krijgen. Wij blijven dan ook liever even aan de zijlijn, maar sluiten niet uit dat wij op korte termijn weer zullen instappen. Voorlopig voelen wij ons comfortabel met minder exposure richting banken.

Wilt u meer weten over de 6.5% Rabo Certificaten dan verwijzen wij u graag naar een eerder blog hierover:

– 6.5% Rabo certificaten: Koersdoel bereikt, wat nu?

– Wij kopen bij! Inschrijven op nieuwe certificaten Rabobank

wesley