OUR BLOG

10 mei 2022

Mei 2022

Financiële markten zijn in de ban van de oplopende rentes, de hoge inflatie, de angst voor een recessie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hoe wij daarmee omgaan, lees je in onze nieuwe nieuwsbrief.

Zoals beschreven in onze nieuwsbrief van april was het eerste kwartaal een onrustig kwartaal op de beurs. Drie belangrijke ontwikkelingen hadden een negatief effect op de resultaten.

Als eerste een fors toenemende inflatie met een daarmee samenhangende significante wijziging in het beleid van de centrale banken: monetaire verkrapping en oplopende rentes. Als derde uiteraard de Russische invasie in Oekraïne. Kortom, een giftige cocktail voor onze effectenportefeuilles.

Bovenstaande drie ontwikkelingen brachten ook in de maand april weer de nodige nervositeit met zich mee.

De Amerikaanse centrale bank trapt hard op de rem om de inflatie te bestrijden. Zo verhoogde de FED de rente met een half procent, een dusdanige verhoging die beleggers al ruim 20 jaar niet hebben gezien. Op het moment zijn renteverhogingen met nog eens een half procent voor de maanden juni, juli en september ingeprijsd en een deel van de markt houdt rekening met verdere maatregelen. Deze trend waait langzaam over vanuit de VS naar Europa. In april kondigde de ECB aan de lopende steunprogramma’s af te bouwen hetgeen de weg vrijmaakt voor renteverhogingen. Al deze renteverhogingen zijn dus al ingeprijsd, mochten deze minder zijn of uitblijven dan zal dat als positief worden ontvangen.

Er heerst onzekerheid en de inflatie is torenhoog. Deze inflatie komt echter vooral voort uit gestegen energieprijzen. Indien deze energieprijzen stabiliseren (of zelfs dalen) bestaat de kans dat de inflatie terugloopt en kunnen renteverhogingen beperkt blijven.

In tijden van inflatie kun je van alle beleggingscategorieën het beste maar in aandelen beleggen, met name in aandelen van bedrijven welke in staat zijn hun prijzen te verhogen. Ook grondstoffen en vastgoed bieden bescherming. Op de beurs wordt echter doorgaans overdreven emotioneel gereageerd en zien wij bij de huidige renteverhogingen een extreem negatief sentiment. In dit negatieve sentiment ontstaan er juist veel nieuwe kansen, naar onze mening zijn veel kwaliteitsaandelen inmiddels op een aantrekkelijke waardering terecht gekomen. Wij houden deze aandelen dan ook nauwlettend in de gaten.

Noordam Vermogensbeheer vindt de stand van de rente niet het belangrijkste om in de gaten te houden. Wij vinden het belangrijker te kijken waar inflatie ontstaat, van welke producten de prijzen het snelst stijgen en welke bedrijven de gestegen prijzen weten door te berekenen aan hun eindklant. Bedrijven als Shell kunnen hogere prijzen enorm snel doorberekenen. Ook ASML, Nvidia en Google passen hun prijzen gewoon aan het algemene prijsniveau aan. Dit soort bedrijven ondervinden weinig concurrentie, hebben daardoor een competitief voordeel en kunnen hun eigen toekomst creëren doordat deze bedrijven minder afhankelijk zijn van externe factoren zoals stijgende rentes. Wij hebben de posities in deze aandelen voor veel van onze relaties dan ook uitgebreid. Door deze kwaliteitsaandelen op te nemen in het aandelengedeelte, het obligatiegedeelte zo klein mogelijk te houden en daarnaast gebruik te maken van alternatieven wordt de beleggingsportefeuille ‘’inflatieproof’’ gemaakt.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel