OUR BLOG

12 mei 2021

Mei 2021

Het sentiment op de financiële markten bleef ook tijdens de afgelopen maand positief. De winstontwikkeling in het eerste kwartaal van dit jaar was beter dan verwacht, de opwaartse winstbijstelling van veel bedrijven was eerder regel dan uitzondering.

Wereldwijd worden de lock downs stapsgewijs opgeheven en lijkt het tempo van de vaccinatiecampagnes te verbeteren. Zorgelijk blijft de situatie in landen als India en Brazilië. Wij zien dat de wereldeconomie zich echter verder herstelt. De aandelenmarkten liggen er goed bij, tot nu toe werd elke correctie weer snel teniet gedaan. Het economisch herstel leidt tot meer optimisme en investeringen, hetgeen zich vertaalt in stijgende aandelenkoersen. Dit ondanks een stijgende rente, welke in ons land (de 10-jaars rente) zelfs weer richting nul beweegt.

Wel blijft het herstel ongelijk. De Chinese economie loopt duidelijk voorop voor wat betreft de terugkeer naar niveaus van voor de pandemie. Het herstel wordt daar geleid door de industrie en de vastgoedsector. De verwachting is dat de consumptie ook verder aantrekt. De Chinese beleidsmakers melden echter dat de financiële teugels mogelijk zullen worden aangehaald. De groei van de kredietverlening en andere economische ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden.

In de VS is de economische groei boven verwachting, mede dankzij een sterke consumptie en de aangekondigde begrotingsstimulering. In maart lagen de detailhandelsverkopen maar liefst 17% boven het niveau van voor Corona en was het gat van het afgelopen jaar zelfs weer helemaal gedicht. Een verrassend snel herstel, hoewel belangrijke consumptiecategorieën zoals toerisme nog altijd aanzienlijk achterblijven. Zodra de coronarestricties worden versoepeld verwachten wij ook hier herstel, hetgeen de groei van de consumptie verder zal aanjagen.

Europa loopt ook dit keer achteraan voor wat betreft de economische groei. In veel Europese landen zijn nog lock downs van kracht. De uitrol van de vaccins was niet zonder problemen, hetgeen men ook kan verwachten in een situatie als deze. Maar momenteel is er sprake van een versnelling, nu er minder knelpunten zijn in de aanvoer van vaccins. Wij verwachten dan ook dat de meeste landen van Europa in de zomer weer open gaan.

Ondanks het risico van een correctie op de korte termijn is er nog steeds sprake van een stevig fundament voor de aandelenmarkten. Dit uit zich onder meer in het nog steeds lage renteniveau, de steun van centrale banken en de omvangrijke stimuleringsmaatregelen voor consumenten en bedrijven welke op hun beurt weer een positief effect op de winstontwikkeling hebben.

Hoewel veel aandelen over het algemeen niet goedkoop meer zijn, stroomt er nog steeds veel geld die kant op. De reden is dat er weinig alternatieven zijn en banken vanaf steeds lagere niveaus rente in rekening brengen op spaargeld. Bovendien zijn aandelen in vergelijking met obligaties minder duur dan in het verleden het geval is geweest. Zolang aandelenwaarderingen worden gerechtvaardigd door de ontwikkeling van de bedrijfswinsten, zijn hogere waarderingen niet echt een probleem.

Mutaties

Koop Coinbase
Wij kochten op de dag van de IPO een beperkt belang in Coinbase. Hiermee spelen wij in op de trend naar vraag en aanbod van cryptovaluta. Coinbase is de belangrijkste Amerikaanse handelsbeurs voor digitale activa.

Koop Noordam Valuation Index Certificaat
Wij kochten voor onze klanten een positie in dit certificaat, zie onze recente blog.

Noordam Vermogensbeheer introduceert het Noordam Valuation Index Certificaat

Koop UCB
Dit kwaliteitsaandeel in de farmaciesector is na het stopzetten van de ontwikkeling van een medicijn te ver in koers gedaald. Aangezien de verdere pijplijn veelbelovend is, een mooi moment om tegen de huidige lage waardering een positie in te nemen.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

wesley