OUR BLOG

11 mrt 2022

Maart 2022

Februari leek in eerste instantie voor de financiële markten in veel opzichten op januari met angst voor inflatie, hogere rentes en dalende aandelenkoersen. Helaas kwam de Russische inval in Oekraïne daar nog bij, hetgeen vooral een hogere volatiliteit tot gevolg had. Grondstoffen, met name de olieprijs, werden bijna dagelijks duurder waardoor de inflatieverwachtingen nog hoger uitvielen.

Er is momenteel sprake van grote onzekerheid, hoopvolle berichten worden afgewisseld door slecht nieuws. Wij verwachten dat de volatiliteit daardoor voorlopig hoog zal blijven.

Terwijl de coronapandemie steeds meer op zijn einde lijkt te lopen maakte de wereldeconomie zich tot voor kort op voor nog een jaar van bovengemiddelde groei, met aanhoudend hoge inflatiedruk als grootste risico. Met de Russische inval in Oekraïne dient dit beeld waarschijnlijk te worden bijgesteld. Hoeveel is momenteel moeilijk in te schatten, dit hangt mede af van het verdere verloop van het conflict en het beoogde doel van Rusland. Duidelijk is wel dat oorlog voor beide partijen niet alleen humanitair maar ook economisch slecht gaat uitpakken. De sancties welke de Westerse landen hebben aangekondigd zorgen ook voor economische onzekerheid voor Europa; aanhoudend hoge inflatie, met name vanwege de afhankelijkheid van Russische olie- en gasleveranties. Bovendien zijn Oekraïne (van oudsher bekend als ‘de graanschuur van Europa’) en Rusland belangrijke exporteurs van tarwe en andere granen. Daardoor kunnen ook de voedselprijzen voor een nu nog onbekende periode stijgen. De inflatie in de eurozone (5,8% jaar-op-jaar in februari) zal daardoor langduriger hoger blijven dan verwacht.

Met name in de huidige omstandigheden is fundamenteel beleggen in combinatie met risicoreductie het speerpunt. Onze portefeuilles zijn goed gespreid en gebaseerd op lange termijn fundamenten teneinde situaties als de huidige beter te kunnen doorstaan. Een goede spreiding over regio’s en beleggingscategorieën wordt met name relevant in tijden waarin lokale marktrisico’s als deze overheersen. Dit vermindert de beweeglijkheid van de portefeuilles.

Binnen onze portefeuilles zijn wij nog onderwogen in aandelen hoewel wij recent na in onze ogen te forse koersreacties het belang in deze categorie iets hebben verhoogd. De financiële markten hebben de neiging te overdrijven na slecht nieuws en daardoor extreem te bewegen. Zonder de huidige omstandigheden te onderschatten hebben geopolitieke gebeurtenissen zoals dit conflict doorgaans een beperkte invloed op het beleggingsklimaat met een lange termijn horizon. Er is een duidelijk patroon dat fundamentele ontwikkelingen uiteindelijk weer de boventoon voeren. Door het accent te leggen op kwaliteitsaandelen trachten wij de impact van onvoorspelbare gebeurtenissen die buiten de controle van de bedrijven vallen, zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn van mening dat onze portefeuilles beter bestand zijn tegen externe schokken als wij ons concentreren op ondernemingen die marktleider zijn (en daardoor pricing power hebben) en die in staat zijn om een bovengemiddeld rendement op het geïnvesteerde kapitaal te behalen. Een sterke balans en een goede track-record van het management zijn daarbij van essentieel belang.

Wij hebben de plicht te streven naar bescherming en groei van vermogen. Hoewel de situatie in Oekraïne ongebruikelijk is, is de reactie van de markt dat niet. Correcties zoals momenteel komen vaker voor, in de afgelopen 20 jaar zijn de wereldwijde aandelenkoersen 13 keer met meer dan 10% gedaald.

Hoewel perioden van grote marktbewegingen zoals nu verontrustend kunnen zijn, is het belangrijk om vast te houden aan zowel de lange-termijn doelstellingen als aan het beleggingsbeleid gebaseerd op deze doelstellingen.

Mutaties
Begin februari hebben wij onze aandelenbelangen licht uitgebreid door positie te nemen in ’s werelds grootste bierbrouwer AB Inbev en ABN-Amro. Laatstgenoemde hebben wij gekocht vanwege het bijzonder hoge dividendrendement en het hogere verdienpotentieel door de oplopende rentes. Bovendien hebben wij door te herbalanceren per portefeuille het gewicht in technologie-aandelen iets teruggebracht.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel