OUR BLOG

10 jun 2022

Juni 2022

Juni 2022

Wij, als Noordam Vermogensbeheer, vinden het belangrijk om onze relaties meer inzicht te geven hoe wij tegen de huidige onrustige marktomstandigheden aankijken. Er wordt veel geschreven over oplopende rentes, hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en de angst voor een recessie. Wij delen deze zorgen maar in deze nieuwsbrief willen wij vooral een toelichting en vooruitblik geven op het komende halfjaar.

De eerste maanden van 2022 zijn niet meegevallen door de sterk veranderde marktomstandigheden. Nadat beleggers de afgelopen jaren zijn verwend met bovengemiddelde rendementen op de beurs, zorgt een omslag zoals wij deze nu ervaren, voor een flinke domper. Zeker bij recent gestarte beleggers zorgt het voor twijfel. Het is een cliché, maar het hoort er jammer genoeg bij. Eens in de zoveel jaar komt er een periode waarin het niet meevalt om met een positief rendement af te kunnen sluiten. Het beursjaar is echter nog lang en de markt zou nog een onverwacht herstel kunnen laten zien. Anderzijds kan deze dip ook wel eens wat langer duren en dan heb je als belegger geduld en uithoudingsvermogen nodig. In de eerste maanden van 2022 zijn de ongerealiseerde verliezen flink, dus is het rationeel er rekening mee te houden dat het huidige beursjaar ook negatief afgesloten zou kunnen worden.

Op dit moment lijkt de wereldeconomie af te koersen op een recessie. Eerlijk gezegd houdt Noordam Vermogensbeheer gezien alle onrustige marktomstandigheden hiermee serieus rekening. De oorlog en de door Covid-19 verstoorde supply chains vanuit Azië zorgen voor een torenhoge inflatie. Het is dan ook een logisch gevolg dat de marktrentes stijgen. Daarnaast zijn wij jaren voorzien van extra liquiditeit in de markt door overheden die geld bijdrukten. Het feit dat die extra liquiditeit gaat eindigen vinden beleggers ook spannend. Toch is het uiteindelijk gezond voor de economie dat de geldkraan wordt dichtgedraaid. Wij vrezen dat de onrust op de financiële markten met name vanwege de impact van de oorlog op de grondstoffenprijzen nog wel even zal aanhouden. Anderzijds is heel veel ellende reeds ingeprijsd in de huidige aandelenkoersen. De afgelopen dagen lijkt de rentemarkt te stabiliseren, hetgeen voor wat rust kan zorgen en er wellicht wat herstel zou kunnen plaatsvinden. Waarderingen in bepaalde sectoren zijn al flink lager geworden (met name in de technologiesector), terwijl de bedrijven fundamenteel nog goed doordraaien.

Doorgaans belegt Noordam voor een neutraal beleggingsprofiel voor maximaal 60% in aandelen. In onze tactische assetmix hebben wij het aandelenbelang al langere tijd onderwogen naar ongeveer 45%. Het voelt wellicht onnatuurlijk, maar wij denken dat het moment nabij is gekomen om voorzichtig aandelen bij te kopen. Het timen van de exacte bodem op de aandelenmarkt in een sterk dalende markt is lastig, zo niet onmogelijk. Zoals het oude beursgezegde luidt: ‘’It’s not about timing the market, but about time in the market’’. Er komt een moment dat wij wel de moed moeten hebben om extra aandelen te kopen. Recent hebben wij de eerste liquiditeiten vrijgemaakt uit hedge funds en obligaties (zie mutaties). Dit doen wij om snel te kunnen schakelen bij koopkansen in deze volatiele markt.

Beleggen doen wij voor de lange termijn, de bedrijven waarin wij investeren zullen de komende jaren gewoon verder groeien, wellicht met een jaar vertraging, maar uiteindelijk worden goed geleide bedrijven groter en groter. Juist inflatie draagt hier op de lange termijn aan bij. Bij het uitbreiden van onze aandelenposities focussen wij ons nu in eerste instantie op bedrijven die veel cashflow genereren en een stabiel, liefst bovengemiddeld dividend uitkeren. In tijden van een recessie is het belangrijk bedrijven met een slechte solvabiliteit te mijden.

Mutaties

Aankopen:

Ahold Delhaize
Een oude bekende die weer in de portefeuille wordt opgenomen. Nu de koers van AholdDelhaize fors is gedaald, vinden wij het aandeel weer aantrekkelijk gewaardeerd. Er wordt bovendien veel cash gegenereerd en het aandeel keert een bovengemiddeld dividend uit.

Verkopen:

iShares Global & Euro Inflation Linked Government Bonds ETF’s
Wij hebben een gedeelte van deze positie verkocht. Deels om liquiditeiten vrij te maken, maar ook omdat deze belegging steeds minder aantrekkelijk wordt. Er wordt alleen rendement gemaakt als de reële rente positief is.

Fresh Dutch SME Fund

Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid te investeren in een portefeuille van leningen aan het Nederlandse MKB. Aangezien wij verwachten dat wij in een recessie komen, zien wij toenemende risico’s voor MKB bedrijven om hun leningen terug te kunnen betalen. Wij hebben daarom besloten de positie in het Fresh Dutch SME Fund te sluiten.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel