OUR BLOG

18 jul 2018

Juni 2018

Na het roerige eind van het eerste kwartaal zette de onrust op de beurzen in het begin van het tweede kwartaal door. Dit kwam voornamelijk door een dreigende handelsoorlog en de politieke onrust in Italië. Bij deze gebeurtenissen nam de beweeglijkheid op de beurs telkens flink toe, maar vervolgens richtte de markt zich weer op het gezonde onderliggende plaatje van een groeiende wereldeconomie en goede vooruitzichten voor het bedrijfsleven. Toch is het beeld minder evenwichtig geworden dan we eind 2017 zagen. Vooral de Europese markt heeft het moeilijk. Ondanks sterke bedrijfscijfers en optimistische vooruitzichten bij bedrijven is er twijfel over de kracht van Europa.

Naast een beweeglijke aandelenmarkt was ook de volatiliteit op de rentemarkt afgelopen kwartaal aanzienlijk. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 0,12% en bedraagt momenteel bijna 3%. Ook verhoogde de FED, zoals verwacht, de rente in juni met 0,25 procentpunt tot 1,75 – 2,00%. Op zich is dit een goede ontwikkeling want doordat de FED de rente stapsgewijs verhoogt sparen ze munitie om de rente te verlagen als de economie dat weer nodig heeft. In Europa hebben we de rentekraan nog vol open staan en zal de rente tot in 2019 laag blijven. Hier zijn de problemen van een andere orde. De schulden in Italië, Griekenland en andere Zuid Europese landen zijn nog zo hoog dat deze een eventuele rentestijging nog niet aan kunnen.

Uiteraard hebben de beweeglijke beurzen ook invloed op onze portefeuilles. Het tweede kwartaal zijn we ten opzichte van het eerste kwartaal wel positief geëindigd, maar ten opzichte van de slotstanden van 2017 hebben we nog weinig rendement kunnen maken. U kunt dit terugvinden in de kwartaalrapportages die weer online staan. Dit soort fases komen voorbij en zijn ons inziens niets om ons zorgen over te maken.

Mutaties juni

Verkoop ASML
We hebben winst genomen op ASML, omdat het aandeel erg hard gestegen is in korte tijd. We verwachtten in de zomerflauwte wel een kans te krijgen om de stukken terug te kopen

Koop ASML
Ongeveer twee weken na de verkoop hebben we de stukken teruggekocht, ongeveer 12 euro lager dan onze verkoopkoers.

Bayer
De overname van Monsanto is eindelijk goedgekeurd. Ter financiering van de overname heeft er een claimemissie plaatsgevonden, waardoor wij aandelen konden bijkopen op € 81,71. Daarnaast hebben we later in de maand onze positie in Bayer iets meer uitgebouwd.
8.5% Teekay Offshore Partners 2023

We hebben voor een relatief kleine weging van circa 1% een high yield obligatie aangekocht. Teekay Offshore Partners is een bedrijf actief in Olie-Services. Zij hebben ternauwernood het hoofd boven water gehouden tijdens de oliecrisis een paar jaar geleden. Nu doet men er alles aan om schuldposities terug te brengen. Wij geloven in de turn-around en vinden de 8.5% rente een passende vergoeding ten opzichte van het risico.

Vooruitblik
Het beeld van de wereldeconomie blijft solide. Het is vooral Europa dat teleurstelt. Voor 2018 gaat men echter wereldwijd nog steeds uit een flinke economische groei van circa 3,9%. De groei wordt gedragen door de VS en China, terwijl Europa dus wat achterblijft. De economische groei in Europa viel het eerste kwartaal tegen en lijkt in het tweede kwartaal vooralsnog niet echt te herstellen. In het tweede kwartaal werd het sentiment getemperd door de handelsoorlog perikelen -waar met name de Duitse auto-industrie last van kan krijgen- en Italiaanse politieke onrust. Desondanks is de Europese economie nog steeds aan het trendmatig groei en verwachten we in de tweede helft van jaar zelfs een versnelling van de groei.

Het gaat goed met de consument. De werkloosheid daalt, detailhandelsverkopen groeien al enkele maanden achter elkaar en ook de huizenmarkt is sterk. In combinatie met bedrijven die investeren en een nog altijd ruim monetair beleid van de ECB, moet dat leiden tot boven trendmatige groei voor de rest van het jaar. De economie van de VS doet het erg goed, wat ook komt door het stimuleringsbeleid van de regering Trump en bedrijfsinvesteringen. Ook China houdt zijn groeitempo vast.

Een onzekerheid voor de komende maanden zijn de Brexit onderhandelingen, die gaan nu pas echt beginnen. Premier May probeert aan te sturen op een `soft´ Brexit, maar of haar recente gepresenteerde plannen brede steun gaan krijgen in zowel Europa als in de UK is nog maar de vraag.

Toch denken we dat we in de tweede helft van het jaar een mooie stap voorwaarts moeten kunnen zetten. Onze belangen in financiële aandelen (ING) en obligaties (Rabo Certificaten) moeten een mooi herstel kunnen laten zien. Verder blijven we onverminderd positief op beursgenoteerd vastgoed, ondanks dat dit het in de 1e jaarhelft erg slecht heeft gedaan.

wesley