OUR BLOG

06 jul 2022

Juli 2022

In de afgelopen maand zette de negatieve trend zich voort op de financiële markten. De oorlog in Oekraïne en de risico’s met betrekking tot de energievoorziening in Europa, de oplopende inflatie en de gevolgen voor de monetaire politiek met hogere rentes waren de thema’s die de markten zorgen baarden. In China daarentegen herstelde de markt, het zero-covid beleid werd versoepeld hetgeen de problemen in de productieketens zullen verminderen. Hierdoor verbetert het vooruitzicht op economisch herstel, reden dat de Chinese beurs als vrijwel enige in de wereld aan een opmars bezig is.

De aanhoudende onzekerheid over de genoemde thema’s, met afwisselend negatief en soms ook positief nieuws, zorgde voor relatief grote koersschommelingen op dagbasis in neerwaartse en in opwaartse zin. Omdat er nog geen zicht was op een dalende inflatie vielen de beurskoersen in juni terug tot de dieptepunten van eerder dit jaar. De laatste weken zijn echter de prijzen van veel grondstofprijzen teruggevallen, wellicht de eerste tekenen dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt.

De geschiedenis leert ons in een negatief sentiment aandelenbelangen niet te verkopen of af te bouwen. Zodra de eerste signalen aangeven dat de actie tegen de inflatie resultaten oplevert, verwachten wij dat de centrale banken zich minder agressief zullen opstellen; zij zullen de groei niet langer dan noodzakelijk willen afremmen. In zo’n situatie zal ons inziens exposure naar aandelen rendement opleveren. Bovendien is onze verwachting dat, mocht de gevreesde recessie zich aandienen, deze kortstondig zal zijn. De financiële situatie van consumenten is relatief gezond door opgebouwde spaaroverschotten in de coronaperiode en voor kwetsbare gezinnen zijn steunmaatregelen aangekondigd. Daarbij komt dat de arbeidsmarkt sterk is.

Door de recente scherpe daling van nagenoeg alle aandelenmarkten zijn de waarderingsniveaus ook fors teruggevallen, onder meer als gevolg van de gestegen rente. Als lange termijn belegger verliezen wij de korte termijn risico’s niet uit het oog, maar met een langere horizon zijn de rendementsvooruitzichten aantrekkelijk.

Dat de winsten de komende kwartalen onder druk zullen staan mag geen verrassing zijn. De eerste winstwaarschuwingen zijn reeds aangekondigd, er zullen er ongetwijfeld meer volgen. Afgewacht moet worden hoe de markten hier de komende weken en maanden op zullen reageren. Wij denken dat dit in veel gevallen voor de markt niet onverwachts zal komen. Een goed voorbeeld hiervan was de koersreactie na de forse winstwaarschuwing van Zalando: op het eind van die betreffende dag was het aandeel nauwelijks lager.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven reeds geld te hebben vrijgemaakt om het aandelenbelang te verhogen. Inmiddels hebben wij de eerste nieuwe posities opgebouwd, kwaliteitsaandelen welke met een lange termijn perspectief naar verwachting vanaf het huidige niveau een bovengemiddeld rendement zullen opleveren.

Aankopen  

Adobe Systems

De marktleider in software voor het ontwerpen en publiceren van content geschikt voor print, web, mobiel en andere platformen. Acrobat, Photoshop en Illustrator worden wereldwijd door professionals gebruikt voor digitale marketing en media. Door succesvolle cross selling neemt 90 procent van de klanten drie of meer producten af. Adobe was reeds in onze portefeuilles opgenomen, wij hebben van de recente koerszwakte gebruik gemaakt en de posities verhoogd.

Amazon

Begonnen als een online boekhandel en prijsvechter en heeft zijn activiteiten uitgebreid naar alle segmenten van de retail. Het is een grote speler in cloud computing. De afgelopen 15 jaar is de jaaromzet van Amazon gegroeid van 5 miljard naar 232 miljard dollar. Die groei gaat naar verwachting door. Met name de divisie voor clouddiensten, Amazon Web Services (AWS) is een steunpilaar. Deze tak groeit met meer dan 30 procent per jaar en kent hoge winstmarges. Ook dit aandeel is vanwege de recente correctie bijgekocht.

Nike

Een nieuwe naam binnen de Noordam portefeuilles. Het Amerikaanse Nike is actief in het ontwerp, ontwikkeling, marketing en verkoop van sportschoenen, kleding, uitrusting, accessoires en aanverwante diensten. Het grootste gedeelte van de omzet is afkomstig uit Noord-Amerika, West-Europa, Centraal- en Oost-Europa, China, Japan en de zgn. emerging markets. De belangrijkste merken zijn het hoofdmerk Nike, Umbro, Jordan Brand, Hurley en Converse.

Novartis

Dit Zwitsere farmaconcern heeft ruim 200 medicamenten in ontwikkeling. De pijplijn zorgt voor een breed scala aan nieuwe producten. De marges en de vrije kasstroom zijn hoog, de balans uitermate sterk. Sinds het ontstaan van Novartis (1996) werd het dividend elk jaar verhoogd. Recent is een fors aandelen-inkoopprogramma aangekondigd.

Paypal

Dit bedrijf is een dominante speler geworden in het digitale betalingssysteem. Het aantal nieuwe rekeningen neemt snel toe. Het aantal transacties per gebruiker groeit gestaag door de sterke productinnovatie.

Schneider Electric

Deze Franse groep is nieuw binnen de portefeuilles en actief in energie-efficiëntie en -beheer. Het bedrijf speelt in op het wereldwijde streven naar een efficiënter en bewuster energieverbruik. De eindmarkten zijn goed gediversifieerd, zowel op sector niveau als geografisch, wat Schneider enigszins beschermd tegen grote cyclische schokken en in staat stelt om snel in te spelen op groeiende segmenten.

Er werden deze maand geen posities verkocht.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel