OUR BLOG

14 jul 2017

Juli 2017

Terugblik

De maand juni begon voor beleggers nog positief, maar eindigde teleurstellend. De meeste aandelenmarkten moesten fors inleveren. Bijzonder slecht verging het de technologiesector. Vooral de grote technologie-aandelen als Amazon, Alphabet (Google) en Apple moesten het ontgelden. Daarnaast kampten onze beleggingen, Ahold en Flow Traders, met tegenslag en daalden meer dan gemiddeld.

Een andere negatieve factor was de zwakke dollar t.o.v. de euro. Over geheel 2017 is de dollar al bijna 9% gedaald t.o.v. de euro. Verder liep de rente iets op wat zich in de maand juli lijkt voort zetten. Onze obligaties hebben hier gelukkig weinig last van gehad. Tot slot de goudprijs daalde met ca. 2%.

De grote plussen uit het 1e kwartaal zijn kleiner geworden met name door de laatste maand. Toch noteren we gemiddeld nog ruimschoot in de plus en verwachten we de positieve lijn in het 3e kwartaal weer voort te zetten.

Mutaties juni

Verkoop 6,50% Rabocertificaten
Ons enthousiasme in januari over de Rabo Certificaten ( zie blog https://www.noordamvb.nl/kopen-inschrijven-op-nieuwe-certificaten-rabobank/ ) was niet onterecht. Bij de laatste emissie hadden wij onze positie flink vergroot, deze positie hebben we nu weer teruggebracht naar normale proporties.

Koop calls Ahold Delhaize
Volgens ons onterecht achtergebleven de laatste maanden (zie blog https://www.noordamvb.nl/ahold-delhaize-hamsteren/) . We hebben de bestaande aandelen positie uitgebreid met langlopende calls om van een herstel extra te kunnen profiteren. Daarna verder gezakt doordat Amazon een Amerikaanse concurrent heeft gekocht. Ahold is hierdoor qua waardering spotgoedkoop geworden.

Koop Langlopende lening McDonalds’s
Deze lening loopt tot 2043 en geeft een rente van 3.63% in US dollars. We kochten op 93.65% waardoor effectief het rendement op ca 4.05% uitkomt. McDonalds heeft een BBB+ rating op dit moment en wij sorteren voor op een toekomstige rating verhoging. Er heerst schaarte in aantrekkelijke langlopende obligaties en bij ratingverhoging zal deze obligatie in meer trackers worden opgenomen.

Koop Covestro
Afsplitsing van Bayer met geweldige vooruitzichten (zie blog https://www.noordamvb.nl/covestro-kan-de-vraag-niet-aan/)

Koop ASML
Wereldleider in chiptechnologie, naar onze visie een blijvende groeimarkt voor de komende jaren. ASML noteerde 10% vanaf hun top na de recente dip in de technologiesector.

Vervroegde aflossing 5.75% Adler Real Estate 2019 obligatie
Jammer genoeg heeft Adler Real Estate gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om deze lening vervroegd af te lossen. Weer een goed renderende obligatie verdwenen uit onze portefeuilles. Het vinden van een goede vervanger zal niet meevallen in dit renteklimaat.

Inkoop bod op 5.375% Nokia 2019 obligatie (US Dollars)
Middels een openbaar bod op 50% van het uitstaande kapitaal in deze lening door Nokia, hebben wij gelden vrij gespeeld uit deze belegging. Het bod lag ongeveer 2% onder de reële marktwaarde, dus hebben wij onze obligaties aangemeld. Als vervanging hebben we de eerder genoemde McDonalds obligatie gekocht.

Vooruitblik

De wereldwijde markten hebben een stuk van de winst moeten prijsgeven als gevolg van de stijgende rentes. De monetaire overheden hinten op afbouw van het ruime monetaire beleid en de markt reageert hierop. Dit woog de afgelopen periode zwaarder dan de sterke economische cijfers en prima bedrijfsresultaten. Nu was juist dit datgene waar de monetaire verruiming voor bedoeld was. Wij zien op deze lagere koersniveaus weer koopkansen ontstaan. Ondanks dat de rente iets is opgelopen biedt het nog steeds geen alternatief voor aandelenbeleggingen.

Ook de koersen van vastgoedfondsen staan extra onder druk door de oplopende rente. Wij vinden het verstandig om van deze dip gebruikt te maken om op aantrekkelijke niveaus de weging van vastgoed in onze portefeuilles op te hogen.

Nieuwe collega Aart Veerman

Per 1 juli is Aart Veerman werkzaam bij Noordam VB. Aart is de grondlegger van SAM (Specialised Asset Management), wat onderdeel was van NIBC Markets. SAM heeft een geweldig trackrecord opgebouwd, door via een door Aart zelf ontwikkeld waarderingsmodel, te beleggen in Duitse, Belgische en Nederlandse bedrijven. Aart selecteert, uit een database van ca 260(!) bedrijven, de aantrekkelijkst gewaardeerde bedrijven. Wij zijn zeer verheugd dat wij kunnen gaan profiteren van zijn gedegen kennis.

Save the date!

Na het succes van vorig jaar hebben we besloten om ook dit jaar wederom een gezellig tennistoernooi te organiseren. Een additionele uitnodiging volgt, maar reserveer alvast dinsdag 22 augustus 2017.

Programma:
14.30 inloop
15.00 aanvang toernooi
18.00 borrel
19.00 BBQ

Adres : tennisvereniging “De Eemslag”, Bikkersweg 100,3752 WV Bunschoten Spakenburg.

wesley