OUR BLOG

12 jan 2022

Januari 2022

Allereerst namens het hele team de beste wensen voor 2022. Veel geluk, gezondheid en natuurlijk ook een mooi beleggingsjaar. De jaarrapportages staan online, de fiscale overzichten verwachten wij eind januari.  

Terugblik 

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangegeven bewegen de aandelenmarkten zich tussen hoop en vrees. Nadat eind november de nieuwe omikron variant van het corona-virus roet in het eten gooiden, begonnen de aandelenmarkten december in mineur. Een stijgende inflatie en centrale banken die daar wellicht met een meer restrictief monetair beleid op zouden moeten reageren, haalden de vaart er wel wat uit, maar het was uiteindelijk niet voldoende om de opwaartse trend te keren. De beurzen sloten december positief af, de schade op de aandelenmarkten is dus beperkt gebleven. Dit alles heeft het vertrouwen van de financiële markten niet aangetast, bovendien wordt de berichtgeving omtrent de schuldproblematiek van de Chinese vastgoedmarkt gezien als een binnenlandse aangelegenheid.  

Ondertussen blijft de inflatie wel oplopen, in Europa ligt deze momenteel op bijna 5% en in de Verenigde Staten zelfs op bijna 7%. Dacht de Amerikaanse Federal Reserve aanvankelijk nog dat de hogere inflatie van tijdelijke aard was, inmiddels is men van mening veranderd en liggen meer stappen in het verschiet. Recent schrokken de markten hiervan, de notulen lieten niets aan duidelijkheid te wensen over. De Europese Centrale Bank is er echter nog steeds van overtuigd dat de inflatiecijfers volgend jaar weer lager zullen zijn, dit wordt echter door de markt betwijfeld.    

De huidige hoge inflatie is de reden dat zowel de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve in de afgelopen maand aankondigden hun maandelijkse opkoopprogramma’s af te bouwen. Dit zou het einde betekenen van de ruime stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren. Wel blijven de beleidsrentes voorlopig onveranderd laag, hoewel de Federal Reserve de verwachting heeft uitgesproken de rente in 2022 in drie stappen te zullen verhogen. 

Bedrijven hebben duidelijk last van hogere kosten, met name grondstoffen (energie) en transport zullen de winstmarges aantasten. Een aantal sectoren, zoals technologie en sommige industriële bedrijven, zijn momenteel hoog gewaardeerd. Andere sectoren, zoals voeding en farmacie, zijn duidelijk achtergebleven en dus aantrekkelijk geprijsd. Pricing power blijft echter het speerpunt. 

De onzekerheden rond de omikron variant zijn nog steeds groot, de meest recente geluiden zijn wel dat deze variant minder schadelijk is dan eerst nog werd gevreesd. Zolang deze slechts leidt tot een vertraging van het ingezette economisch herstel en niet tot afstel ervan, blijven aandelen ons inziens nog immer de meest aantrekkelijke beleggingscategorie. 

Transacties   

Voor klanten met een ruime cashpositie is recent een belang genomen in het Carmignac long-short European equity fund     

Vooruitblik 

We hebben recent een blog geschreven waarin we vooruitblikken op het komende beleggingsjaar. Die lees je hier.  

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

 

 

 

 

michiel