OUR BLOG

19 jan 2018

Januari 2018

Na een weinig enerverende maand december ligt het jaar 2017 achter ons. We kunnen terugkijken op een uiterst succesvol beleggingsjaar. Wie had dat kunnen denken toen in 2016 Engeland besloot om afscheid te gaan nemen van Europa en Donald Trump gekozen werd tot Amerikaanse President. Er werd onzekerheid voorspeld en daarmee een einde aan de opmars van de wereldwijde aandelenmarkten. Het tegendeel bleek waar, de Amerikaanse economie draait op volle toeren en ook in Europa lijkt het economisch eindelijk goed op stoom te komen.

Tot en met november hadden we in onze portefeuilles al stevige rendementen opgebouwd, deze hebben we in december nog licht kunnen uitbreiden. De (omstreden) belastinghervormingen van Trump zijn door de senaat gekomen en dit heeft voor een nieuwe impuls voor de aandelenmarkten gezorgd.

Amerikaanse bedrijven die de afgelopen jaren flinke winsten hebben behaald en altijd netjes (in hun thuisland) de US belasting hebben betaald, profiteren van de belastingverlagingen. Ook laten de belastinghervormingen Amerikaanse bedrijven toe om buitenlandse winsten eenmalig tegen een gunstig tarief van 15,5% naar de VS over te brengen. Tot nu toe bleven die vaak op buitenlandse rekeningen staan.

Alleen al Apple verwacht hierdoor 38 miljard dollar aan belastingen te betalen op het geld dat nu nog in het buitenland staat, dat wil dus zeggen dat er 245 miljard dollar naar de VS verhuist. Ook zijn sinds het belastingakkoord veel bedrijven naar buiten gekomen met bonussen en salarisverhogingen voor hun personeel. Dit lijkt volledig vanuit het Witte Huis geregisseerd. Dit geeft de Amerikaanse burger wel moed en zorgt voor een groot vertrouwen in de Amerikaanse economie.

Ondanks de kracht van de Amerikaanse economie is de dollar in 2017 bijna 18% gedaald. Erg vervelend voor de waarde van onze Amerikaanse beleggingen en nadelig voor de Europese exportpositie. Amerikaanse bedrijven varen er echter wel bij. Redenen voor de forse waardevermindering van de US dollar zijn de vlucht uit Amerikaanse Staatsobligaties. Enkele maanden eerder heeft de FED reeds aangekondigd geen obligaties meer op te kopen en daarbij haar balanspositie te verkleinen. Buitenlandse beleggers zijn hierdoor ook terughoudender geworden over Amerikaanse Staatsobligaties.

Een tweede reden dat de dollar zwakker is geworden is de twijfel over de agressieve begrotingspolitiek van Donald Trump. Investeringen omhoog, belastingen omlaag. De buitenwacht is, en de toekomst zal het uitwijzen, uiterst kritisch op het handelen van Donald Trump. In de tussentijd moet we maar lijdzaam toezien hoe het Amerikaanse bedrijfsleven haar voorsprong ten opzichte van de rest van de wereld verder uitbreidt.

Geheel in lijn met bovenstaande hebben we de afgelopen weken een stijging gezien van de rente. Kijken we naar de 10-jaarsrentes dan zijn deze in Europa en in de US met respectievelijk 0,15% en 0,4% gestegen. Wij zijn benieuwd of deze beweging zich in 2018 voortzet.

Tot slot kunnen we concluderen dat het een positief jaar was. Kanttekening hierbij is wel dat de verschillen in rendement tussen defensieve en offensieve portefeuilles groot zijn dit jaar. Op onze obligaties hebben we ook in 2017 een goed rendement behaald van gemiddeld 3%, terwijl marktrente nog rond de 0,5% ligt. Vergelijk het maar eens met een spaarrekening. Maar toch, het verschil in rendement op aandelen is natuurlijk enorm geweest. Onze aandelenbeleggingen lieten gemiddeld dubbelcijferige groei zien, al werd het rendement op de Amerikaanse aandelen gedrukt door de daling van de US Dollar. De MSCI World index in Euro’s deed 8% positief. Laten we hopen dat 2018 net zo voorspoedig mag verlopen.

Mutaties

Aankoop Call-opties GE
De belastinghervormingen in de USA zijn gunstig voor Amerikaanse bedrijven. Het aandeel General Electric is een van de slechtst presterende bedrijven van 2017 geweest qua beurskoers. Wij denken dat de bodem hier is bereikt en wij verwachten dat zij uiteindelijk gaan profiteren van de opleving van de Amerikaanse industrie. Wij hebben daardoor lange Call-opties gekocht.

Verkoop Covestro
Het aandeel Covestro was de laatste tijd hard opgelopen en we hebben daarom de winst van ruim 30% in 6 maanden, gerealiseerd.

Aankoop Bayer
Bayer is juist de afgelopen tijd juist achtergebleven t.o.v. haar sectorgenoten en wij verwachten dat dit de aankomende periode ingelopen gaat worden.

Verkoop Amazon
Het aandeel Amazon heeft het erg goed gedaan de afgelopen periode en waren in de veronderstelling dat het met 40% koesstijging in 3 maanden te hard was gegaan. Het blijft een fantastisch bedrijf en bij een terugval kunnen we het maar zo weer terugkopen.

Aankoop Unilever
Aangezien het aandeel Unilever van bijna 51 euro teruggezakt is naar net onder de 47 euro hebben de aandelen opnieuw in de portefeuille opgenomen. Unilever hebben we eerder verkocht rond deze niveaus, en sindsdien heeft men duidelijke strategische verbeteringen doorgevoerd.

Vooruitzicht
Wij zien nog voldoende ruimte voor een verdere stijging van de aandelenkoersen, voordat er een top wordt neergezet. Verhalen over een bubbel zijn wij het (nog) niet mee eens. In onze ogen zijn veel bedrijven helemaal niet hoog gewaardeerd gezien de winstgroei. We hebben recent op kantoor weer een enquête gehouden over onze verwachtingen per aandeel uit de AEX-index en de uitkomsten beloofden veel goeds. Lees hierover in ons blog van 3 weken geleden:

De belangrijkste bedreiging, en deze benoemen we al een aantal jaren, is een snelle stijging van de rente. Zolang de rente gecontroleerd gestaag stijgt zoals nu in de US, dan zullen aandelen de ideale beleggingscategorie blijken. Wakkert de inflatie hard aan, en dan echt harder dan gehoopt dan kan de huidige euforie zo omslaan in angst.

De laatste trend is vers, ingezet door de invoering van de belastingplannen van Donald Trump, die zal resulteren in toenemende inflatie. Een inflatie onder de 3% kan de markt goed handelen en zal juist goed zijn voor de bedrijfswinsten zo is de algemeen verwachting. Wij geloven in dit scenario.

Onze portefeuilles blijven overwegend in aandelen belegd. We hebben in de laatste week van het jaar een tweetal cyclische aandelen verruild ( flinke winst genomen op Amazon en Covestro) voor defensieve aandelen (Bayer en Unilever), maar zitten nog steeds vol belegd. Naast aandelen zijn we overwegend belegd in beursgenoteerd vastgoed.

Obligaties zijn we nog onderwogen en als alternatief hebben we een tweetal hedgefunds (Arbitrage) in portefeuille met Boussard Gavaudan en Mint Tower. We geloven dat we met deze mix van aandelen, obligaties, vastgoed en hedgefunds een degelijke verdeling hebben waarmee we ook in 2018 weer tot een mooi resultaat moeten kunnen komen.

wesley