OUR BLOG

14 feb 2022

Februari 2022

In de tweede helft van december 2021 verbeterde het sentiment na omikron weer, maar in januari sloeg de stemming toch om. Reden hiervoor is dat de Amerikaanse centrale bank naar aanleiding van de relatief hoge inflatiecijfers de rente versneld zal gaan verhogen en bovendien de steunprogramma’s verder gaat afbouwen. In eerste instantie werd de oplopende inflatie als tijdelijk gezien, het is inmiddels wel duidelijk dat deze meer structurele vormen zal aannemen. De Amerikaanse 10-jaars rente is inmiddels de 2% gepasseerd, een stijging van een half procent in iets meer dan een maand. Extra zorgen waren er door de oplopende spanningen in Oekraïne. De volatiliteit, de VIX index, liep op naar niveaus die we al een lange tijd niet meer gezien hebben. Dat omikron minder ziekmakend is dan verwacht wordt momenteel voor kennisgeving aangenomen. Met name technologie-aandelen kregen het zwaar te verduren, de NASDAQ-100 index daalde in januari maar liefst 15%. De olieprijs liep zonder onderbreking snel op, energie en financiële waarden waren de veilige havens.

Gezien de vele onzekerheden verwachten wij dat de huidige volatiliteit voorlopig zal aanhouden. De renteontwikkeling zal het hoofdthema blijven, hoewel een tragere economische groei een dempend effect zal kunnen hebben. De huidige hoge energieprijzen en de stijgende kosten van levensonderhoud zullen de bestedingen aantasten, waardoor wij van de centrale banken op termijn wat meer terughoudendheid verwachten. De onrust in Oekraïne zal ook een factor blijven, hoe zal het conflict escaleren en in hoeverre wordt het Westen er in meegezogen. Wij hebben ons totale aandelenbelang al teruggebracht en ook de keuze van de aandelen is meer defensief van aard geworden.

Dat de rente in grote stappen omhoog zal gaan ligt niet voor de hand, een meer geleidelijke verhoging gedreven door een aantrekkende economische groei ligt ons inziens meer voor de hand. Bovendien is door een aantal bedrijven de verwachting uitgesproken dat de logistieke problemen in de tweede helft van het jaar grotendeels zullen verdwijnen. Onze verwachting is dat er inflatie zal blijven, maar dat deze in de loop van het jaar zal afnemen.

Ondanks de huidige hogere renteniveaus zijn er nog weinig alternatieven voor aandelen, de vooruitzichten voor de obligatiemarkten blijven nog steeds negatief met oplopende rentes.

Geopolitieke gebeurtenissen zijn meestal van tijdelijke aard. Pricing power blijft het speerpunt, evenals solide ondernemingen gecombineerd met een aantrekkelijk dividendrendement en eventueel geschreven calls.

Mutaties
Gedurende de maand werd het belang in groei-aandelen verminderd ten gunste van waarde-aandelen met een lagere waardering. Verkocht werden daarom de posities in Visa, Salesforce.com en S&P Global. Aankopen vonden plaats in AB Inbev en ABN-Amro.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel