OUR BLOG

21 dec 2020

December 2020

Terugblik
2020 was voor de financiële markten een jaar met pieken en dalen. Het coronavirus werd in eerste instantie vrijwel genegeerd, totdat er besmettingen in Italië werden geconstateerd. Aandelen belandden in een vrije val en de economieën leken voor lange tijd stil te vallen. Echter, een herstel van de aandelenkoersen volgde snel waarbij de visie van de financiële markten niet leek te stroken met de reële economische situatie. Na een aantal maanden, met name in de zomer, leek een normaal leven echter weer in het verschiet te liggen. Er was daarna enige twijfel, totdat het nieuws van een vaccin en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen tot euforie leidde. Onder aanvoering van cyclische aandelen liepen de aandelenbeurzen verder op.

Na de ongekend sterke voortzetting van het in april ingezette herstel op de financiële markten in november is ook de stemming op de aandelenbeurzen in december positief. Er is sprake van ‘hoop op betere tijden’ en een ‘stip op de horizon’, hoewel afgewacht dient te worden of het verwachte herstel van de winstontwikkeling ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De beschikbaarheid van veel kapitaal lijkt aan het nog steeds goede sentiment ten grondslag te liggen en de onzekerheid wordt door beleggers als niet onoverkomelijk ervaren. Bovendien wordt wel of geen harde Brexit vooralsnog als een gegeven beschouwd.

Omdat het herstel wel heel erg snel is gegaan lijken de aandelenmarken niet echt goedkoop. Wij hebben dan ook op bepaalde posities winst genomen en wachten onze kansen weer af. Naast sectoren welke ‘geprofiteerd’ hebben van corona zijn er ook sectoren welke fors zijn geraakt, dit heeft overduidelijk tot economische schade geleid hetgeen zijn weerslag op de totale economische ontwikkeling heeft. Bovendien loopt het aantal coronagevallen nog hard op, het economische herstel kan daardoor weer tijdelijk afzwakken waardoor nieuwe steunmaatregelen nodig zullen zijn.

Mutaties

Aankoop Salesforce.com
Salesforce.com is een bedrijf dat wij al langer volgen en eerder in belegd hebben. De koers van Salesforce.com daalde fors op het nieuws dat ze Slack Technologies willen overnemen. Wij vinden dit een mooi instapmoment. Het bedrijf heeft een ijzersterk management, wat ons vertrouwen geeft bij de integratie van Slack Technologies.

Verkoop Eurocommerical Properties
De (extra) positie in ECP die wij in september hadden gekocht, weer verkocht. Door verschillende lockdowns in Europa willen wij het risico in commercieel vastgoed verminderen.

Verkoop Bayer
Dit aandeel in oktober gekocht in de hoop dat het kon profiteren van de inhaalslag van “cyclische“ bedrijven. Nu Europa weer grotendeels in lockdown gaat, de positie verkocht en een kleine winst gerealiseerd.

Verkoop RELX
Door eerder genoemde extra corona maatregelen, ook op deze belegging winst genomen. Wij denken dat we in de toekomst op een lager niveau weer kunnen instappen.

Verkoop SAP
Wij hadden het aandeel SAP gekocht na de recente winstwaarschuwing. Wij vonden de koersreactie overdreven en hoopten op een (gedeeltelijk) koersherstel. Helaas blijft het aandeel op de lage niveaus liggen en lijkt het voorlopig dood geld. Omdat wij risico willen afbouwen hebben wij deze positie met een klein verlies verkocht.

Verkoop Unibail Rodamco Westfield
Door de eerder genoemde extra corona maatregelen willen wij onze risico’s in commercieel vastgoed afbouwen. Daarom deze positie verkocht om wellicht later op een gunstiger niveau opnieuw in te stappen.

Vooruitblik
Ondanks alle onzekerheid omtrent corona en de grote zorgen over de economie op de korte termijn lijken de vooruitzichten voor de economische groei wereldwijd in 2021 gunstig en zijn wij daardoor optimistisch. Het is lastig te voorspellen maar de financiële markten lijken corona geaccepteerd te hebben en kijken vooruit naar het tijdperk na de pandemie. Het vaccin wordt reeds in meerdere landen toegediend en door de ingestelde lockdowns kan het aantal besmettingen weer afnemen. Wellicht dienen de economische vooruitzichten nog wat naar beneden worden aangepast hetgeen niet echt verrassend is. Hoewel er reeds veel ‘goed nieuws’ in de huidige aandelenkoersen verdisconteerd is, zien wij opwaarts potentieel voor aandelen. Het lage en zelfs negatieve renteniveau en de continuering van de steunprogramma’s lijken dit mede te rechtvaardigen. Toch is de focus van Noordam Vermogensbeheer niet alleen op aandelen is gericht maar ook op alternatieve beleggingscategorieën zoals hedgefunds, goud en beursgenoteerd vastgoed. Door het ontbreken van verdiencapaciteit op obligaties zijn wij in onze asset mix meer en meer plaats gaan maken voor defensieve hedgefunds.

Wij willen u attenderen op onze nieuwste blog met daarin onze beleggingsvisie voor 2021.

Tot slot willen wij u bedanken voor het vertrouwen van het afgelopen jaar. Wij wensen u prettige feestdagen en alvast een gelukkig en gezond 2021 !!

wesley