OUR BLOG

06 mrt 2020

Corona uitverkoop

Twee weken geleden werd duidelijk dat het coronavirus zich buiten China had verspreid, de beurzen gingen fors onderuit en de toch al negatieve rente daalde nog verder. Wij verwachten dat op korte termijn de economische gevolgen van het virus duidelijk merkbaar zullen zijn. De in de meeste landen genomen voorzorgsmaatregelen leiden namelijk tot een lagere economische activiteit. Maar, zodra wij van het virus zijn verlost, zal naar verwachting een herstelbeweging volgen.

De uitbraak van het coronavirus komt op een moment dat de wereldeconomie leek te herstellen. Sommige belangrijke voorlopende indicatoren van de economische activiteit suggereerden dat de wereldwijde economische groei zou aantrekken. Het coronavirus heeft dit beeld echter gewijzigd, de economische impact kan groot zijn, zeker op korte termijn. Aangezien er geen geschikt medicijn of vaccin bestaat, is het indammen van het virus momenteel de beste strategie om de verspreiding ervan tegen gaan. Quarantainemaatregelen zetten echter een domper op de economische activiteit, niet alleen de consumptie lijdt eronder maar ook het productieniveau daalt. De economische gevolgen zijn ondertussen al merkbaar. In China zakten de indicatoren van het ondernemersvertrouwen in februari naar een historisch dieptepunt. Bovendien meldden een groot aantal multinationals dat de bevoorrading in de knel komt door de fabriekssluitingen in China. Wij denken dat de economische impact van de epidemie op de wereldwijde economie ongeveer één procent zal zijn. Wij verwachten met name een flinke daling van de economische activiteit wereldwijd in de eerste jaarhelft (vooral in China) en een herstel tijdens de daaropvolgende kwartalen. De wereldwijde economische groei zou in 2020 dus ongeveer 2 procent kunnen bedragen, op voorwaarde dat de westerse regeringen geen maatregelen uitvaardigen die even drastisch zijn als in China. Voor het uitbreken van de epidemie verwachtten we nog een wereldwijde groei van ongeveer 3 procent. Wij denken dat de economie slechts tijdelijk zal worden geraakt, waarbij wij niet uitsluiten dat er met name in Europa een aantal landen in een ‘technische’ recessie zullen belanden, dat wil zeggen minimaal 2 kwartalen met een beperkte krimp.

Gezien de overspannen reacties op de aandelenmarkten ontstaan er in onze ogen mooie koopkansen. Door de genoemde verder gedaalde rente is de business case voor aandelen alleen maar sterker geworden. Er is nog steeds geen beter alternatief voor sparen dan deze beleggingscategorie. Met name de Europese beurs lijkt op dit moment zeer aantrekkelijk geprijsd. Koers/winst verhoudingen van 5 á 6 zijn momenteel meer regel dan uitzondering. Dit alles heeft ons doen besluiten om onze aandelenpositie iets te versterken met kwaliteitsnamen zonder onze voorzichtige benadering geweld aan te doen. Dit betreft in eerste instantie ASML, LVMH en RELX, namen die kwalitatief hoogstaand zijn en mee zullen profiteren van een dergelijk herstel.

wesley