OUR BLOG

30 mrt 2016
Blog eerste kwartaal Noordam Vermogensbeheer

Blog eerste kwartaal 2016

We schreven in onze laatste nieuwsbrief dat wij positief gestemd zijn voor 2016, inmiddels hebben we wel over stalen zenuwen moeten beschikken. In de eerste drie maanden van dit jaar werden we geconfronteerd met een tussentijdse daling van maar liefst 15%. De laatste maand van het kwartaal wisten de aandelenmarkten gelukkig te herstellen, maar aan het einde stonden er toch nog flinke verliezen op de borden. Zo eindigden de Eurostoxx 50 met een verlies van bijna 8%. De Amerikaanse markt deed het beter en ging zo goed als onveranderd het kwartaal uit, terwijl de Amerikaanse dollar wel 5% minder waard werd.

Twee grote items die in het eerste kwartaal speelde waren China en een dalende olieprijs. Er werd sterk getwijfeld aan de houdbaarheid van de groei in China en de betrouwbaarheid van de door de centrale overheid gerapporteerde cijfers. Deze onzekerheid hield de markten wereldwijd in hun greep en met name markten in het Verre Oosten deden het slecht met dalingen tot 15%. Er wordt
door veel beleggers naar Japan gekeken, omdat daar al geruime tijd, onder premier Abe, enorme stimuleringsmaatregelen zijn genomen. Het gewilde effect blijft voor alsnog uit en dat zet vraagtekens bij andere wereldwijd gestarte stimuleringsprojecten. Het geld is inmiddels vrijwel gratis, maar de bestedingskracht wordt door de consumenten nog niet ten volle benut en eerder aangewend tot schuldvermindering.

Bedrijfswinsten zullen weinig ruimte kennen voor verdere groei. Bedrijven kunnen door de lage rente extreem goedkoop lenen en dit niet alleen aanwenden voor investeringen, maar ook voor het inkopen van eigen aandelen. Als een bedrijf goedkoper leent dan zijn dividendrendement, kan het gunstig zijn om eigen aandelen in te kopen. Worden deze aandelen vervolgens ingetrokken, dan zal de toekomstige winst over minder aandelen gedeeld worden. Op dit moment hebben analisten de gemiddelde winstgroei bijgesteld voor 2016, van plus 5% naar een krimp van 3%.

De olieprijs kende eveneens een roerig eerste kwartaal. Rond de jaarwisseling noteerde de olieprijs rond de 40 dollar en daalde, door zorgen over de wereldeconomie en overproductie, naar 28 dollar om vervolgens weer op te veren naar het beginniveau. De daling zorgde voor dat alle olie gerelateerde aandelen het zwaar te verduren kregen. De hoeksteen in iedere portefeuille, Royal Dutch Shell, kende een tussentijdse daling van ongeveer 20%. Twijfels over de houdbaarheid van het dividend en de immense overname van British Gas zorgde voor veel onrust. Het management heeft aangegeven dat er break-even wordt gedraaid bij een olieprijs van 60 dollar op langere termijn, een niveau dat nu ineens ver weg lijkt.

Hoe laag kan de rente? Noordam Vermogensbeheer heeft al in 2015 de meeste posities in AAA obligaties (meest kredietwaardig zoals Nederlandse staatsleningen) verkocht vanwege het extreem lage rendement. Toch zakte de rente nog verder en stegen juist de koersen van deze staatsleningen in het eerste kwartaal met 10%! Het effectieve rendement is nu nog 0,35%. Het is inmiddels ook niet ondenkbaar dat negatieve rente zijn intrede gaat doen. Met andere woorden, u betaalt rente als u geld spaart en u ontvangt rente als u een hypotheek neemt, een fenomeen wat in Zwitserland reeds realiteit is. Dit maakt het voor ons steeds lastiger om het obligatiegedeelte risicomijdend in te vullen.

De goede performance van goud in het eerste kwartaal is, heeft naast de functie als vluchthaven in onzekere tijden, ook te maken met de extreem lage rentestand. Het werd eerder in grote getalen gekocht door centrale banken. Bij het aanhouden van goud betalen de centrale banken geen “boetererente” over hun tegoeden bij de Europese centrale bank.

Zijn wij dan negatief gestemd ?
Geenszins, immers iedere markt kent kansen. Het producentenvertrouwen in Amerika en China neemt toe, mede door een verrassend zwakke dollar (het laagste niveau in 6 maanden). Verder zijn de werkloosheidscijfers in Amerika hoopgevend. In Europa zien we ook een hoger consumentenvertrouwen en zijn wij niet bevreesd voor een Brexit. Wellicht zal er wel een Grexit discussie terugkeren. Onze verwachting is dat Griekenland schuldenverlichting krijgt in ruil voor vluchtelingen opvang.

Het effectief rendement op AAA obligaties (zie bovenstaande) is tot een minimum gedaald. Het wordt steeds aantrekkelijker deze te liquideren en naar rendement te zoeken op de aandelenmarkten. T.I.N.A. blijft actueel: There Is No Alternative. Met andere woorden, je kan terughoudend zijn over de aandelenmarkten, maar waar kan je met je geld naar toe ? Dividenden zijn in veel gevallen hoger dan de huidige rente en zijn daarom binnen onze beleggingen een belangrijke component. Belangrijk om te vermelden is dat ondanks alle bedreigingen, de markt weer op hetzelfde niveau staat als begin dit jaar. Bedreigingen lijken verdisconteerd te zijn. Noordam Vermogensbeheer is van mening dat aandelen en vastgoedbeleggingen momenteel de grootste kansen bieden. Wel denken wij dat tussentijds de marktschommelingen sterk zullen blijven.

Mutaties Q1
Graag willen wij de mutaties in het eerste kwartaal toelichten.

Verkocht aandelen ABN: 3% positie verkregen uit inschrijving voor een prijs van € 17,75 per aandeel. Deze aandelen hebben wij verkocht voor € 20,66. Omdat wij ook een positie ING hebben staan en diverse bank gerelateerde bankobligaties, besloten wij ABN met mooie winst te verkopen.

Opties Royal Dutch Shell gesloten met beperkt verlies. Na de grote beweging in Royal Dutch Shell hebben we gewacht op het prijsniveau begin dit jaar, dit om het risico te verkleinen.

Opties AEX verkocht. Positie geheel afgebouwd, omdat de tijdsdruk ons parten gaat spelen.

Verkocht themafondsen DB Croci, Pictet megatrend, Pictet security. : Afgebouwd vanwege teleurstellende resultaten. Pictet Security winst genomen.

Gekocht I shares US Technology: Ontbrekende sector in onze portefeuille met een grote groei potentie. Daarbij brengen I Shares lage kosten met zich mee.

Verkocht ASR 5% perp en geruild naar Pioneer EM Marketbonds. Keuze om een perpetuele, hoger risico obligatie, af te bouwen voor een gespreid obligatiefonds in opkomende landen.

wesley