OUR BLOG

30 jun 2016
Blog eerste half jaar Noordam Vermogensbeheer

Blog eerste half jaar 2016

Begin dit jaar schreven wij, ondanks de onrustige start, positief te zijn over aandelenbeleggingen.
In het tweede kwartaal hebben we inderdaad een flinke opwaartse beweging gezien, totdat de zorgen omtrent een Brexit de kop op staken. Lang leek het erop dat de Engelsen bij Europa wilden blijven. De uitslag van het referendum heeft ons en de financiële markten verrast. Dit resulteerde in een schrikreactie van circa 10%, om vervolgens weer snel te herstellen. Nu de kruitdampen zijn opgetrokken kunnen we constateren dat over het eerste half jaar van 2016 de aandelenbeleggingen nog niet hebben gebracht wat wij verwachtten.

Grote verschillen
We hebben in het afgelopen kwartaal enorme verschillen gezien in sectoren en regio’s. Beleggers lijken duidelijk op twee gedachten te hinken. Aan de ene kant is er een toegenomen angst voor een vertraging van de groei van de wereldeconomie waardoor cyclische aandelen uit de gratie zijn geraakt. Anderzijds zijn aandelen uit defensieve sectoren zoals voeding, farmacie en de oliesector juist een vluchthaven gebleken voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement. De steeds verder dalende rente zorgt voor meer vraag naar dividendaandelen.

Zo was de oliesector een van de best presterende sectoren. Met name Royal Dutch Shell heeft een mooie stijging laten zien, terwijl het vorig jaar nog een van onze meest teleurstellende beleggingen was. Royal Dutch Shell herstelde tot 24 euro waar wij eind vorig jaar nog 17 Euro hebben gezien. De uitzendsector en financiële sector deden het daarentegen bovengemiddeld slecht. Met name onze positie in ING drukt ons rendement. In Randstad hebben we juist positie ingenomen aangezien wij de recente afstraffing overdreven vinden.

Qua regio’s zijn de verschillen ook extreem dit jaar. Waar Europa eind juni nog bijna 13% negatief noteerde, staat de Amerikaanse beurs alweer in de plus. De Dollar is wel minder waard geworden dus per saldo is de belegger er in de VS er ook nog niet veel mee opgeschoten.

Beweeglijkheid in de markt
Hoe gaan wij nu om met de grote beweeglijkheid in de markt die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een Brexit ? Reeds in het begin van 2016 hebben wij gekozen voor beleggingen in liquide kwaliteitsproducten waar we altijd in konden kopen of verkopen. Verder hebben wij onze dividendbeleggingen verhoogd, omdat de verhouding tussen dividend- en rentebeleggingen steeds groter werd ten gunste van de aandelenbeleggingen. In tijden van steeds terugkerende onzekerheid is een voorspelbare cashflow noodzakelijk.
Daarnaast proberen we in een oplopende beurs middels winstnemingen ons aandelenbelang wat af te bouwen zodat we in een neerwaartse markt weer ruimte hebben om te kopen. Dit hebben we in aanloop naar de Brexit ook gedaan door winst te nemen op Phlilips Lighting, ASR en Van Lanschot.

Risico’s

Renteklimaat
De rente is historisch laag. Sterker nog, we leven in een tijd van negatieve rente. Dit hebben we niet eerder gezien, waardoor de voorspelbaarheid van de markten moeilijker wordt. Moeten aandelen nu juist hoger gewaardeerd worden door het verschil tussen het dividendrendement en de marktrente of krijgen de bedrijven juist moeite om hun winsten op peil te houden en moeten zij in de toekomst hun dividenden verlagen? Lastig te zeggen, na de Brexit zijn de voorspellingen somberder geworden, maar dit kan heel goed van tijdelijke aard zijn.

Toch zijn er zeker ook bedreigingen. Er lijkt een valutaoorlog gaande waarbij diverse grote landen hun valuta zo goedkoop proberen te maken waardoor de economische groei in die landen door de export op peil gehouden kan worden. Dit destabiliseert de markt. Verder moge het duidelijk zijn dat er nog te veel schuld is in de wereld.
De economische groei van het laatste decennium is gefinancierd door schuld en de centrale banken willen twee dingen: inflatie en de consumentenbestedingen op peil houden. Door monetaire verruiming (bijna gratis geld) wordt gepoogd dit te bereiken, hetgeen nog steeds onvoldoende lukt. De wapens om deze doelstellingen te bereiken zijn nu bijna uitgeput, dus hoe nu verder?

Brexit
De gevolgen van de Brexit zijn lastig in te schatten. De onroerendgoedprijzen zijn in de UK sterk gedaald en er is vooralsnog politieke chaos. Daarnaast liggen Ierland, Noord Ierland, Gibraltar en Schotland dwars. Maar vooralsnog is de uiteindelijke reactie op de beurzen niet groot geweest. Men kiest er In de UK nu voor om de belastingen te verlagen (vpb) en de export heeft een groot voordeel van het gedaalde Britse Pond van dik 10%.

Italië
Een ander probleem is momenteel de wankele positie van Italiaanse banken. Het lijkt ons geen toeval dat Italië juist nu hiermee naar buiten treedt. Europa moet de resterende 27 lidstaten bijeen houden en wil geen verdere onrust. De Italiaanse banken zijn slecht gekapitaliseerd en hebben grote bedragen aan oninbare leningen uitstaan. De facto zijn er banken bij die failliet zijn.
Het probleem is nu dat juist Italiaanse particulieren gewoontegetrouw veel in bankobligaties beleggen. Premier Renzi wil dan ook een redding met staatsgeld om de particuliere belegger te beschermen (zijn kiezers), hetgeen door de EU niet toegestaan is. Na 2008 is binnen de EU afgesproken dat bij redding van de banken de beleggers in deze banken ook moeten bloeden. Als Renzi hier aan toegeeft is dit politieke zelfmoord en zou kunnen betekenen dat de anti Europa partij van Grillo aan de macht kan komen, waardoor ook Italië uit de EU kan stappen.

VS
Ook in de VS heerst grote verdeeldheid in dit verkiezingsjaar, waarbij er een keuze is uit twee kandidaten die allebei niet aanspreken.

Verwachtingen tweede halfjaar 2016

Voor het tweede halfjaar van 2016 verwachten wij dat de beweeglijkheid blijft. Ingegeven door alle onzekerheid zullen we gaan bewegen tussen hoop en vrees. De rente zal laag blijven en centrale bankiers zullen hun invloed op de markten blijven uitoefenen. Het zou ons niet verbazen als er een herwaardering van aandelen zal plaatsvinden, zoals dat momenteel met vastgoed het geval is. Het dividend van aandelen is gemiddeld veel hoger dan de rente op obligaties, terwijl het risico in beide gevallen inmiddels bovengemiddeld mag worden genoemd. Immers, als de rente stijgt dan zakken de obligatiekoersen, terwijl dit risico wordt beloond met 0% op een 10 jarige Nederlandse staatslening!!

De prijzen van beursgenoteerd vastgoed en de gewone huizenprijzen hebben als eerste geprofiteerd van de extreem lage rente. In de zoektocht naar rendement zouden nu de aandelen wel eens een opwaardering kunnen krijgen, mede ingegeven door het feit dat het economisch beter lijkt te gaan. Wij zijn hier goed op gepositioneerd en daar waar wij u het eerste jaar door alle turbulentie zonder noemenswaardige kleerscheuren hebben geloosd, zien wij de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet.

Standen en mutaties

Standen belangrijke indices 1e half jaar 2016
Nikkei -/- 18.71%
Eurostocks 50 -/- 12.33%
Dow Jones +/+ 2.89%
$/euro +/+ 2.69%
AEX -/- 1.34%
AMX -/- 12.81%

Mutaties tweede kwartaal 2016
Verkoop Delta Lloyd en ASR perpetual: verkocht vanwege het toenemende risico van achtergestelde leningen in financiële waarden.

Verkoop Heidelbergcementlenin: Eerder aangekocht op 99.55% en verkocht binnen korte tijd op 103%. Risico/rendement niet meer in overeenstemming.

Inschrijvingen introducties ASR, van Lanschot en verkoop hiervan. Deze beide introducties werden verkocht met slechts een bescheiden winst. Wij vonden echter dat het nodig was om ons belang in financials door alle onrust te verkleinen.

Inschrijving introductie Philips Lighting. Verkocht binnen korte tijd met een resultaat van plus 10%

2% belang genomen in Randstad. De koers is naar onze mening te ver afgestraft (min 30%)op neerwaarts bijgestelde groei.

Lange opties (koopopties) gekocht op SBM. Met een geringe investering willen wij proberen te profiteren van een koersherstel op langere termijn.

Positie in ING uitgebreid middels lange call-opties om te kunnen profiteren van een herstel na de flinke koersdaling.

wesley