OUR BLOG

30 sep 2016
Noordam Vermogensbeheer

Blog derde kwartaal 2016

Het derde kwartaal kenmerkte zich door een behoorlijke beweging in de diverse beleggingscategorieën. In de grondstoffensector boekte bijvoorbeeld olie een kwartaalwinst van maar liefst 11%. Vanaf februari is de prijs van crude oil opgelopen van $28 naar $52. Helaas zagen wij dit niet terug in het aandeel RD Shell, dit noteerde een verlies van 10%. Wel profiteerden wij van een koersstijging in het aandeel SBM Offshore door middel van gekochte callopties. Verder deden bankaandelen het prima, ondanks de vooruitzichten op krimpende marges door de dalende rente.
Onze positie in ING werd dit kwartaal 20% meer waard.

Analisten verlaagden in 2016 hun gemiddelde winstverwachting met 13% , terwijl de AEX tot nu toe steeg met een kleine 4%. Het geeft aan dat de bedrijven een behoorlijke inhaalslag dienen te plegen met hun verdienmodel. Wij hebben in vorige nieuwsbrieven stilgestaan bij het feit dat er simpelweg geen alternatief is. Dit hele kwartaal wordt gesproken over het moment dat de US zijn rente gaat verhogen en of dit een alternatief gaat opleveren voor aandelenbeleggingen. Wij zijn van mening van niet, simpelweg omdat een eventuele verhoging van de rente slechts gering zal zijn en eerder een signaal zal afgeven dat de economie langzaam gaat groeien. De beleidsbepalers zullen dit prille herstel niet te snel willen smoren door de rente snel te laten oplopen. Ook de groeicijfers uit China geven aan dat daar nog steeds een bovenmatige groei bestaat. Dit gebeurt in een langzamer tempo, hetgeen de rust op de financiële markten wereldwijd ten goede komt. In november staan de presidentsverkiezingen in Amerika op de rol. De financiële markten prijzen een winst van Clinton in. In het geval dat Trump de overwinning behaalt, zal dit kortstondig tot een schrikreactie kunnen leiden door het protectionistisch beleid waar hij voor staat.

De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn positief. Gezien de relatieve rust wereldwijd op economisch en politiek vlak, zullen de ogen meer gericht zijn op de kwartaalcijfers die de komende weken worden gepubliceerd. Zoals boven reeds verwoord zijn de verwachtingen niet hooggespannen, hetgeen weer ruimte geeft voor positieve verrassingen en ruimte voor een verdere
stijging van de beurzen. Deze konden dit jaar nog niet veel rendement laten zien (Europa gemiddeld een -2.47% en wereldwijd +2.94%). Bedreigingen kunnen uit de politieke hoek komen. Denk hierbij aan Portugal dat misschien weer aan het infuus moet bij de ECB, of de gespannen situatie tussen USA en Rusland. Verder de slechte balansen van vooral Italiaanse banken (zie vorige nieuwsbrief) en natuurlijk Deutsche Bank. Wij verwachten een oplossing voor de megaclaim van 14 miljard die Deutsche Bank vanuit Amerika kreeg. Enerzijds een verlaging van deze claim en anderzijds vanuit Duitsland zelf, waar het bedrijfsleven welwillend is een nieuwe financiële injectie te verlenen.
Deutsche Bank is naar onze mening “too big to fail”.

Wij zijn nog steeds overwogen in aandelen en zien het vierde kwartaal met vertrouwen tegemoet.

Mutaties.

Unilever: Diverse opties gekocht en verkocht tegenover bestaand aandelenbezit, waardoor extra
cashflow werd gerealiseerd.

ASR: Aandelen verkocht of callopties geschreven. Lage rente tast de rentabiliteit van verzekeraars aan, waardoor deze sector minder interessant wordt. Wel speelt op het moment van schrijven de overnamestrijd van Nationale Nederlanden op Delta Lloyd. Concentratie en schaalvergroting is het toverwoord. Een extra impuls kan er worden gegeven voor de twee overgebleven partijen Aegon en ASR. We zijn hier alert op.

Randstad:
Opties teruggekocht zonder noemenswaardig resultaat, maar nieuwe opties kunnen verkopen op een hoger niveau onder dekking van de stukken.

SIF:
Wij hebben het aandeel voor ca 2% in de portefeuilles opgenomen. Het bedrijf is uitstekend gepositioneerd in alternatieve energie. Zij maken funderingspoten om windmolens in zee te verankeren. Tevens bestaat een klein gedeelte van de bedrijfsactiviteiten uit offshore. Dit jaar is SIF geruisloos geïntroduceerd op de beurs, waar 20% van de aandelen werden geplaatst. Met een koers/winst verhouding van 10 en een dividendrendement van ca 3%, is het aandeel goedkoop te noemen. Het zou ook mooi in de portefeuille van Hal Investments passen dat via Boskalis, Fugro en SBM belangen in de offshore aan het opbouwen is.

Comgest Growth Europe Fonds.
Verkocht om liquiditeiten te creëren. Het fonds heeft het prima gedaan, maar de kosten binnen het fonds beginnen zwaarder te wegen bij gelijkblijvende beurzen. Vandaar dat op dit moment onze voorkeur uitgaat naar sterke individuele titels.

wesley