Beloningsbeleid Noordam Vermogensbeheer B.V.

Het beloningsbeleid van Noordam Vermogensbeheer B.V. is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is. Dit beleid is in lijn met de strategie, risicobereidheid, corporate values en business principles van ons bedrijf. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van de onderneming en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het doel van het beloningsbeleid is om te voorkomen dat beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van cliënten dan wel het nemen van risico’s zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid welke een negatief effect kan hebben op Noordam Vermogensbeheer B.V., alsmede op de financiële sector in zijn geheel.

Beloningsbeleid
Iedere medewerker staat op de loonlijst van Noordam Vermogensbeheer B.V. en
ontvangt een vaste beloning. Er kan een variabele beloningen worden toegekend.

De toekenning van een variabele beloning en vervolgens de hoogte zijn afhankelijk van de behaalde resultaten ten aanzien van vooraf geïdentificeerde prestatie indicatoren. Deze prestatie indicatoren zijn uitsluitend gericht op kwaliteitsgerichte doelen. De hoogte van de variabele beloning is gemaximaliseerd tot 20% van het vaste salaris.

Het beleid voldoet hiermee aan de vereisten zoals bedoeld in de artikelen 1:114 tot en met 1:127 Wft. Het beleid tot en met kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden en is te vinden op de website van Noordam Vermogensbeheer B.V.