OUR BLOG

13 apr 2022

April 2022

De Russische inval in Oekraïne en de oplopende rente zijn nog steeds de thema’s van dit moment. Desondanks waren de financiële markten in maart positief gestemd. Dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een negatief effect op de economische groei zal hebben is wel duidelijk. Hoe groot dit effect zal zijn is afhankelijk van de duur van het conflict en daarmee het effect op de energie- en voedselprijzen. Sancties zullen hoogstwaarschijnlijk langer duren dan het conflict zelf, maar wellicht ook van de sancties tegen landen (China?) welke zich niet houden aan de maatregelen tegen Rusland.

De hoge energieprijzen zorgen wereldwijd voor een nog hogere inflatie dan wij al hadden verwacht. In zowel Europa als de VS loopt deze op naar niveaus die wij sinds de jaren 70 niet meer hebben gezien. Dit is dan ook de reden dat invloedrijke bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (FED) waarschuwen voor een meer agressieve verkrapping van het monetaire beleid. Mevrouw Lael Brainard liet weten dat de FED wellicht al vanaf mei fors zijn balans zal inkrimpen. Dit was voldoende reden om de net wat herstelde technologie aandelen weer van de hand te doen.

Het economisch herstel is met name in de VS aanzienlijk sterker dan in de vorige cyclus. Door forse steunmaatregelen van de FED tijdens de coronapandemie was de lange termijn rente laag en gaf dit de economie zuurstof. Met een lage werkloosheid en de staat van de economie is het in de Verenigde Staten geen beletsel de rente op korte termijn te verhogen. De Europese centrale bank dient echter voorzichtiger te werk te gaan. Hier is het economisch herstel minder sterk en voelen we de gevolgen van de oorlog meer dan in de VS.

Het huidige niveau van de inflatie zal uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor de bestedingen, zeker als de stijging van het prijspeil groter is dan de stijging van de lonen. Het gevolg is minder vraag en dus minder economische activiteit, hetgeen het consumentenvertrouwen eveneens aantast. Wij verwachten echter dat de mondiale economische groei veerkrachtig zal blijven, hoewel de groeiverwachtingen naar beneden zullen worden bijgesteld.

Het is dus van groot belang om de beleggingsportefeuille zoveel mogelijk “inflatieproof” te maken. Dit doen wij onder andere door het obligatiegedeelte zo klein mogelijk te houden, ook alloceren wij een relatief groot gedeelte richting “alternatieven”. De betreffende hedgefunds zijn minder of niet gevoelig voor inflatie. Een oplopende rente is zelfs gunstig voor deze beleggingscategorie; zij dienen veel kapitaal aan te houden als margin, waarop zij nu weer een rentevergoeding gaan krijgen. In beursgenoteerd vastgoed breiden we ook de posities uit. In deze categorie kan de inflatie ook vaak worden ‘doorbelast’, veel huurcontracten hebben een zogenaamde indexatiecomponent.

Binnen de aandelenportefeuille is het ook van belang om ondernemingen te kiezen die minder gevoelig voor inflatie zijn of die prijsstijgingen vrij eenvoudig kunnen doorberekenen. Wij denken dan aan bedrijven met ‘pricing power’ zoals l’Oréal, LVMH en Microsoft. Of een bedrijf als Shell die een hogere olieprijs direct doorberekenen middels hogere prijzen aan de pomp.

Dat een stijgende rente reeds vanaf begin dit jaar een negatief effect heeft gehad op aandelenkoersen mag geen verrassing zijn. Het bedrijfsleven kampt met hogere kosten en dus druk op de winstmarges. Het gevolg is een minder uitbundige winstontwikkeling, welke echter ons inziens grotendeels in het huidige koersniveau is ingeprijsd. Deze week zal het kwartaalcijferseizoen van start gaan en zal er meer duidelijkheid komen.

Wij hadden zoals reeds in één van onze vorige blogs gemeld in 2021 ons aandelenbelang teruggebracht naar 40-45% van de portefeuille. Vanwege de recente koersdalingen zien wij echter weer kansen, ook veel kwaliteitsaandelen zijn aanzienlijk in koers gedaald. Gedurende de laatste weken is het aandelenbelang dan ook weer wat opgehoogd naar 45-50%. Wij willen onze aandelenpositie zelfs verder uitbreiden naar 50-55% indien er mooie kansen ontstaan. Een goede financiële positie, een aantrekkelijk dividend en een onderscheidende productportfolio blijven daarbij van essentieel belang.

Verder willen wij u er op attent maken dat de kwartaalrapportages weer online staan.

Mutaties

Aankopen:

 • Shell
  Met de huidige hoge energieprijzen is het aandeel Shell aantrekkelijk geprijsd. Daarnaast wordt er een hoog dividend uitgekeerd. Een prima aanvulling in onze portefeuille.
 • Adobe
  We vinden Adobe op de huidige koers zeer aantrekkelijk geprijsd. We hebben de positie daarom verder uitgebreid.
 • 6,5% Rabobank Certificaten
  Nu de certificaten weer fors onder het hoogtepunt van 145% staan, vinden wij het aantrekkelijk om een beperkte positie op te nemen. Een oplopende rente is ongunstig maar wij denken dat de risico-opslag fors lager kan, nu financials niet meer te kampen hebben met een negatieve rente.

Verkopen:

 • Novartis
  Wij hebben winst genomen op deze positie. Wij verwachten dat Novartis toch last gaat krijgen van oplopende grondstofkosten.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

michiel