OUR BLOG

16 apr 2021

April 2021

De lente begon vroeg dit jaar op de financiële markten. Het eerste kwartaal hebben de beurzen wereldwijd flinke stijgingen laten zien, hetgeen de Noordam portefeuilles een flinke plus heeft opgeleverd. De financiële markten kijken vooruit naar de periode na corona, ondanks het moeizaam verlopen van de vaccinaties en het nog steeds relatief hoge aantal besmettingen.
Met name maart was een prima maand voor de meeste beurzen ondanks de implosie van hedgefonds Archegos en het verder oplopen van de lange rente. Het economisch herstel uit de coronacrisis is sterker dan gedacht en uit verschillende onderzoeken blijkt dat het vertrouwen onder bedrijven momenteel groeiende is. Voor de VS wordt een groei verwacht van ca. 8%, wat een verklaring is voor de relatief sterke dollar. Een aantal bedrijven, zoals deze week SAP en Hellofresh, verhogen zelfs hun winstverwachting voor de rest van het jaar. Opmerkelijk is het enorme tekort aan chips, de productie van o.a. auto’s loopt hierbij vertraging op. Bovendien zijn de fiscale- en monetaire stimuleringsmaatregelen zeer omvangrijk wat het optimisme rechtvaardigt. Opvallend is voorts de opmars van de olieprijs, een stijging van de vraag ligt voor de hand terwijl ook de OPEC nog steeds eensgezindheid uitstraalt.

Doordat in de portefeuilles de focus ligt op voeding, farmacie en software/internet zijn de rendementen niet vergelijkbaar met de meeste aandelenindices. Vooral de forse opmars van de Amsterdamse AEX is niet bij houden, welke vooral wordt gedragen door namen als ASMI, ASML en Besi. Na de aankondigingen van Intel en TSMC omtrent grote investeringen met betrekking tot de productie van chips kregen deze aandelen vleugels.

Wij zien nog voldoende kansen en blijven investeren in eerste levensbehoeften. In de voor ons belangrijke sectoren is er nog vaak sprake van groei in combinatie met aantrekkelijke waarderingen.

Koop Intertrust
Dit aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd na wat managementwisselingen en onrust omtrent de Panamapapers. Na de overname van het Amerikaanse Viteos (fondsenadministratie) is Intertrust sneller in staat om zijn strategie uit te oefenen op het gebied van technologische oplossingen voor bedrijven en fondsen.

Koop ASMI
Het aandeel was gedaald tijdens de korte correctie in technologie, op basis van ons eigen waarderingsmodel is ASMI koopwaardig. Het tekort aan chips en de enorme vraag hiernaar onderbouwt deze aankoop.

Koop en verkoop Adyen
Dit aandeel was ook slachtoffer van het tijdelijk slechte sentiment omtrent technologie. Wij zien nog steeds een veelbelovende toekomst voor dit ‘betaalbedrijf’ ondanks de sterke performance sinds de beursgang. Het snelle koersherstel in korte tijd deed ons besluiten om winst te nemen. Wellicht kunnen wij bij een volgende “dip” weer instappen.

Koop Hellofresh
Dit groeiaandeel was gedaald nadat de onderneming met (te) voorzichtige groeiprognoses was gekomen. Wij vonden dit een mooie kans om dit aandeel op te nemen. Gisteravond kwam Hellofresh met een positieve trading update.

Koop Savin Fund
Positieve ervaringen en rendementen met hedgefondsen zoals Mint Tower en Antaurus én de zoektocht naar alternatieven voor obligaties heeft ons doen besluiten om dit nieuwe Nederlandse hedgefund op te nemen. Het fonds streeft zogenaamde absolute rendementen na en heeft een lage correlatie met aandelen en obligaties.

Verkoop PostNL Autocall Barrier
Dit gestructureerde product hebben wij bijna 2 jaar in positie gehad. Door de forse stijging van PostNL, steeg dit product ook mee. Bij een winst van ruim 70% hebben we winst genomen en geld vrijgemaakt voor nieuwe investeringen.

 

Wij willen u nogmaals attenderen op onderstaande blog m.b.t. onze beleggingsvisie.

Wat te doen met mijn effectenportefeuille nu de rente stijgt?

 

Verder willen wij u melden dat de kwartaalrapportages weer online staan.

 

Disclaimer:
De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging.

wesley